Rada města Šlapanice vyhodnotila konkurzní řízení MŠ Hvězdička

18. 06. 2024 / Samospráva, Z radnice, Školství

Rada města Šlapanice dne 12. června 2024 vyhodnotila výběrové řízení na ředitele Mateřské školy Hvězdička.

Školský zákon umožňuje zřizovateli vypsat na konci šestiletého období nový konkurz, čehož město v případě obou mateřských škol využilo. Výsledek konkurzního řízení má pro zřizovatele pouze doporučující charakter a zřizovatel se může rozhodnout, zda komisí doporučené uchazeče o funkci jmenuje nebo nikoliv. V konkurzním řízení může i původní ředitel své působení obhájit a přesvědčit zřizovatele o svém pokračování. 

Stávající paní ředitelka MŠ Hvězdička byla jedinou účastnicí konkurzu. Rada města Šlapanice se rozhodla znovu výběrové řízení zopakovat, a to kvůli výhradám uplatněným v předchozím funkčním období paní ředitelky Bc. Moniky Žůrkové a odlišné představě zřizovatele o způsobu řízení příspěvkové organizace města. Některé výhrady byly paní ředitelce sdělovány písemně, další pak ústně na pohovorech se zástupcem zřizovatele paní starostkou Trněnou, která má školství v gesci. 

Výhrady zřizovatele se týkaly těchto věcí:

  • Podpis finančně náročné smlouvy o stravě s navýšením výdajů o 34 tisíc Kč měsíčně, na které neměla paní ředitelka příjmové krytí.
  • Pokus obejít písemný pokyn zřizovatele ve věci určení jídelny, ze které bude odebírána strava pro nové pracoviště na ulici Husově.
  • Řádně neodůvodněné využití asistenta pedagoga pro znevýhodněné děti, za kterého platí zřizovatel pro tento účel 430 000 ročně navíc.
  • Nevhodné zatahování rodičů do interních záležitostí MŠ a ZŠ kvůli plavání v září 2023. 

Rada města Šlapanice si je vědoma, že paní Bc. Žůrková během řízení školky ve spolupráci se zřizovatelem zavedla v právě končícím funkčním období celou řadu novinek a pozitiv. Po předchozím vedení MŠ byla pro zřizovatele i rodiče vítanou změnou. Za to vedení města končící ředitelce MŠ Hvězdička děkuje. Z pohledu výše uvedených zkušeností a potřebě zřizovatele mít v osobě ředitele MŠ spolehlivého partnera po dobu příštích 6 let však nebyl výkon paní Žůrkové dostatečně přesvědčivý, takže se rada města rozhodla konkurzní řízení vypsat znovu.