Zveřejněné dokumenty

24. 06. 2014 /

Krajský úřad Jihomoravského kraje a Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnil níže uvedené dokumenty.

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal městu Šlapanice závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  na akci „Šlapanice – ČOV skládky“, k. ú. Šlapanice u Brna, okr. Brno – venkov.

Plné znění je zveřejněno na úřední desce nebo k nahlédnutí na sekretariátu starosty.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal městu Šlapanice závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů na akci „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice, k.ú. Slatina, Tuřany, okres Brno-město, k.ú. Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov.

Plné znění je zveřejněno na úřední desce nebo k nahlédnutí na sekretariátu starosty.

Ministerstvo životního prostředí ČR oznámilo zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci Program rozvoje Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2017. Návrh koncepce i její vyhodnocení je k dispozici a lze je stáhnout z informačního systému SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA MZP174K.