Informace pro inzerenty

Inzerce je možná ve Šlapanickém zpravodaji, infokanálu Šlapanice a na výlepových plochách ve městě za dodržení příslušných podmínek inzerce v jednotlivých médiích. Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát, pokud nesplní uvedené podmínky, případně jej zveřejnit v dalším čísle, pokud počet inzerentů přesáhne vyhrazený prostor.

Také je možné využít bezplatnou inzerci v katalogu služeb na území města Šlapanice.

Inzerce na výlepových plochách

www.slapanice.cz/vylepove-plochy

Inzerce v katalogu služeb

www.slapanice.cz/katalog-sluzeb 

Inzerce ve Šlapanickém zpravodaji

Informace o Šlapanickém zpravodaji

Příjem inzerce

Bc. Radka Beránková
Tel.: 533 304 328
Mobil: 724 783 070
E-mail: berankova.r@slapanice.cz
Příjem je možný e-mailem, poštou nebo v úředních hodinách osobně v kanceláři Bc. Radky Beránkové; v případě nepřítomnosti zastupuje podatelna.

Specifikace inzertních podkladů

 1. Digitální textové předlohy v běžně užívaném software (MS Word, MS Excel), maximální velikost strana A4, minimální A6.
 2. Digitální fotografie nebo obrázky dodávat samostatně v elektronické podobě ve formátu JPG,TIFF, PDF, nevkládat je do souborů v MS Word (lze u formátu PDF). Všechny podklady pouze ve formátu Adobe. „Nedigitální“ materiály, např. fotografie na papíře je nutno doručit osobně nebo poštou.
 3. Inzertní podklady je možné dodávat na standardním přenosném elektronickém nosiči (CD-ROM, Flash USB), zasílat na e-mailovou adresu berankova.r@slapanice.cz, doručit osobně nebo poštou.

Při dodávání inzertních podkladů vždy uvádějte kontaktní osobu včetně telefonického spojení, fakturační údaje (adresa, IČ, DIČ, fyzická osoba - rodné číslo), adresu pro zaslání
ŠZ a faktury, požadovaný text a formát. V rámci našeho servisu pro zákazníky inzeráty vždy projdou korekturou.

Inzeráty jsou účtovány podle rozsahu a daného ceníku. Pokud je třeba inzerát graficky upravit, bude za jeho zpracování navíc účtováno 300 Kč.

Ceník inzerce (zvýrazněné ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH):

 • A4 (na výšku) - š 210 x v 297 mm - 3 990 Kč
 • A5 (na šířku) - š 148 x v 210 mm - 1 990 Kč
 • A6 (na výšku) - š 105 x v 148 mm - 990 Kč
 • Řádková inzerce - 250 Kč (do 150 znaků, vč. mezer)

Ceník inzerce byl schválen na 28. schůzi RM dne 23. srpna 2023.

Inzerce v Infokanálu Šlapanice

Informace o Infokanálu Šlapanice

Příjem inzerce

Ing. Ivana Hrušková
Tel.: 533 304 366
Mobil: 606 793 104
E-mail: info@slapanice.cz

Příjem je možný osobně v kanceláři Infokanálu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, v případě nepřítomnosti zastupuje podatelna. 

Uzávěrka každý čtvrtek do 11 hod.

Ceník inzerce (zvýrazněné ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Text nebo foto, zobrazení 20 až 40 × denně (závisí na délce vysílací smyčky):
1 obrazová strana / 15 sekund vysílání / 1 týden vysílání – 350 Kč

Pokud je třeba inzerát graficky upravit, bude za jeho zpracování navíc účtováno 200 Kč.

Ceník inzerce byl schválen na 28. schůzi RM dne 23. srpna 2023.

Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát, pokud nesplní uvedené podmínky nebo počet inzerentů přesáhne limit pro vysílání reklamy, případně jej zveřejnit v dalším vydání. 

Specifikace podkladů pro inzerci:

 1. Digitální textové předlohy ve formátu PPT nebo PPTX: Šablona (PPTX 48.66 kB). Předlohy je možné dodat i v jiném, běžně užívaném formátu (.doc, .rtf, .xls, .pdf). Pokud není inzerce dodána v přiložené šabloně, bude za zpracování inzerce účtován poplatek. 
 2. Digitální fotografie nebo obrázky dodávat samostatně v elektronické podobě ve formátu JPG, TIFF, PDF, nevkládat je do souborů .doc, .xls. Velikost obrázku u běžných fotografií – rozměr minimálně 800 × 600 bodů. „Nedigitální“ materiály, např. fotografie na papíře, je nutno doručit osobně.
 3. Podklady by měly být orientovány na šířku, vysílání probíhá v poměru stran 16:9. 
 4. Podklady je možné dodávat osobně na standardním přenosném elektronickém nosiči (CD-ROM, DVD, Flash disk) nebo zasílat na společnou e-mailovou adresu: info@slapanice.cz.
 5. Při zasílání reklamních podkladů e-mailem vždy uvádějte kontaktní osobu včetně telefonického spojení a fakturační údaje.
 6. Další informace a doporučení:
  • Pro dobrou čitelnost doporučujeme písmo min. 18.
  • Kvůli možnému automatickému ořezu na obrazovkách je potřeba dodržet větší vzdálenosti textů nebo důležitých grafických prvků od všech okrajů viz Šablona (PPTX 48.66 kB) ke stažení. 
  • V levém horním rohu bude umístěno logo Infokanálu. Prosíme, neumisťujte tak do těchto míst výrazné grafické prvky nebo jiná loga. 
  • Text je možné doplnit fotografiemi, logem firmy apod., ke kterým vlastníte autorská práva nebo máte svolení autora, případně použití není omezeno.
  • Je možné použít odkazy na web nebo jiné kontakty.
  • Obecně lépe stručné, přehledné a snadno zapamatovatelné informace než velké množství textu, které diváci nestihnou přečíst.

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top