Komunikační kanály

Munipolis - komunikační kanály

Munipolis je moderní služba, díky které můžete být informováni o mimořádných situacích ve městě, ale i dalších aktualitách. Po registraci budete dostávat informace pohodlně do vašeho telefonu a e-mailu. Služba je pro občany zcela zdarma, náklady na ni hradí město. Výhodou Munipolis je, že všechny zprávy lze lokalizovat a posílat tak občanům v určité lokalitě či ulici, nebo uživatelům, kteří si vybrali konkrétní skupiny zpráv.  

Které komunikační kanály využíváme a k jakým zprávám?

Banner

SMS zpráva:

 • mimořádné události – havárie vodovodu, náledí, velmi silný vítr a podobně
 • blížící se termín uzavírky silnice ve městě
 • bloková čištění
 • termíny svozů odpadu při změnách
 • jiné důležité krátké informace

SMS má omezený počet znaků. Některé zprávy mohou být obsáhlejší, a proto nejsou rozeslány formou SMS, nebo je zpráva výrazně zkrácena a je tak nutné dohledat podrobnosti ještě v jiných městských médiích, například na webových stránkách města.

Rozesílka informací o přerušení dodávek energií je závislá na čase, kdy zprávu obdržíme od správců sítí. Obdobně je tomu tak i u dalších typů zpráv, které získáváme z jiných zdrojů.

E-mailová zpráva:

 • informace z městského úřadu:
  • výběrová řízení
  • změny provozní doby
  • změny v souvislosti s legislativou (například povinné čipování psů)
  • a další
 • aktuality:
  • podrobnější informace o rekonstrukcích, uzavírkách, blokových čištění, změnách ve svozu odpadů a podobně
  • informace o volbách včetně volebních místností
  • výluky a změny jízdních řádů
  • změny ordinačních dob lékařů
  • a další
 • pozvánky na kulturní a sportovní akce
 • jiné důležité zprávy

E-mailové zprávy jsou rozesílány zpravidla 1x týdně ve čtvrtek formou přehledu důležitých aktualit a informací za uplynulý týden. 

Zprávy do aplikace

Zprávy do aplikace jsou využívány jen okrajově. V mobilní aplikaci se zobrazují rozesílané informace z SMS a e-mailových rozesílek. 

Hlasové zprávy

Hlasové zprávy mohou být využity pro handicapované občany. Prosíme pro registraci kontaktujte paní Ing. Ivanu Hruškovou

Ankety

Ankety mohou být využívány pro potřeby města. 

Skupiny 

Registrovaní uživatelé si mohou vybrat okruhy zpráv, tzv. skupiny, které mohou dostávat. Skupiny jsou využívány převážně k e-mailové rozesílce. Aktuálně jsou k dispozici tyto skupiny:

 • Dopravní informace
 • Informace z úřadu (povinná skupina)
 • Krizové informace (povinná skupina)
 • Kulturní akce
 • Majitelé zvířat
 • Rodiny s dětmi
 • Senioři
 • Sportovní akce

V případě handicapovaných obyvatel je k dispozici i skupina Nevidomí a slabozrací, která může dostávat hlasové zprávy. Skupina není veřejně dostupná, prosíme pro registraci kontaktujte paní Ing. Ivanu Hruškovou

Navštivte online profil naší samosprávy

V profilu naší samosprávy na MUNIPOLIS naleznete nejen nejaktuálnější novinky, ale také spoustu dalších užitečných odkazů – umístění kontejnerů na tříděný odpad, informace o počasí, tipy na výlety atd. Navštivte náš online profil: https://slapanice.munipolis.cz

Pozn. Pokud zde naleznete zprávu, kterou jste neobdrželi, může to být tím, že zpráva byla rozeslána obyvatelům konkrétní ulice. 

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top