Antonín Fišer

Antonín FišerProf. MVDr. Antonín Fišer, DrSc., se narodil ve Šlapanicích 22. 4. 1934. V mládí aktivně sportoval (tenis, kopaná, hokej, košíková). Gymnázium ukončil v roce 1952 a nastoupil studium na Veterinární fakultě VŠZ v Brně. Po jeho absolvování nastoupil v roce 1958 jako okresní veterinární gynekolog a obvodní veterinární lékař v okrese Liberec. V roce 1963 přešel do Ústavu zoohygieny Veterinární fakulty VŠZ v Brně jako odborný asistent a působil zde pedagogicky i výzkumně. CSc. (1969); doc. (1978); přednosta Ústavu zoohygieny VFU Brno (1990); DrSc. (1992); profesor oboru zoohygiena (1993); 1995 – aktivní člen Akademie věd v New Yorku (1995). Stáže: 1974 – studijní pobyt Francie (ENV Lyon, ENV Toulouse, INRA Nouzilly prés de Tours; 1979–1984 expertizní pobyt – profesor Vysoké školy veterinární v Alžíru (ENV Alger).

Je autorem řady odborných publikací a učebních textů pro výuku zoohygieny. Jeho odborné práce jsou citovány také v zahraniční odborné literatuře a za svoji činnost obdržel několik ocenění od Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. I dnes v důchodovém věku (od r. 2002) je členem Bioklimatologické společnosti při ČAV a Společnosti veterinárních lékařů v Brně. K jeho zájmům patří houslová hra (je dlouholetým členem Helfertova orchestrálního sdružení a houslistou cimbálové muziky Vrčka). Literárně je činný v oblasti regionální historie a v historické sekci Společnosti veterinárních lékařů. Jeho jméno figuruje v publikaci „Kdo je kdo“ mezi nejvýznamnějšími 5000 osobnostmi ČR, ale také v mezinárodním sborníku „OUTSTANDING PEOPLE OF THE 2OTH CENTURY“, vydaném bibliografickým centrem Cambridge v roce 2001.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top