Dalibor Pacík

Dalibor PacíkŠlapanický rodák prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. se narodil 15. srpna 1955, dětství a mládí prožil ve Šlapanicích, kde v současné době také žije. V letech 1990-2020 byl přednostou Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (stal se tak při jmenování nejmladším a současně pak v historii české i slovenské urologie nejdéle sloužícím přednostou urologické kliniky) a od roku 2002 vedoucím lékařem nestátního ambulantního zdravotnického zařízení Urologie prof. Pacík.

Profesor Pacík od roku 1990 absolvoval odborné stáže a vzdělávací pobyty v USA a SRN, publikoval více než 300 prací in extenso, přednesl přes 400 přednášek na odborných fórech a jeho práce jsou citovány v mnoha domácích i zahraničních pracích. Předsedal také odborným sekcím na kongresech a odborných setkáních doma i v zahraničí. Zastával různé funkce v České urologické společnosti a je členem národních i mezinárodních odborných společností. V roce 2000 byl jmenován soudním znalcem, je členem redakční rady časopisu Česká urologie a byl také šéfredaktorem časopisu Urologické listy, který založil.

Za odbornou publikační činnost mu bylo uděleno několik cen České urologické společnosti. Za přínos v oblasti medicíny a zdravotnictví obdržel v roce 2009 Cenu Jihomoravského kraje. Profesor Pacík také stál u zrodu zcela nové metody méně invazivní léčby nezhoubného zbytnění prostaty REZUM.  V roce 2019 mu bylo, jako prvnímu urologovi z Brna a Jihomoravského kraje, vedením České urologické společnosti uděleno čestné členství České urologické společnosti ČSL JEP za výjimečné zásluhy o obor urologie.

V roce 2020 založil v Surgal Clinic první centrum méně invazivní léčby nezhoubného zbytnění prostaty metodou REZUM a stal se jeho vedoucím. O své pacienty dále pečuje ve svém nestátním zdravotnickém zařízení.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top