ŠLAPANICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – od myšlenky k realizaci

Proč farmářské trhy a proč ve Šlapanicích? S myšlenkou pořádání farmářských trhů jsme si na úřadě pohrávali už nějaký čas. Farmářský trh má v současné době svou logiku – přináší lidem zdroje od místních nebo blízkých zemědělců, tato možnost v posledních letech pro řadu z nás vymizela. Proč platit za dopravu rajčat ze Španělska, česneku z Číny apod., když nám tyto plodiny rostou za humny a ještě k tomu mají daleko lepší chuť? Podpořme raději místní farmáře, pěstitele a chovatele.

Farmářský trh propaguje ekologické myšlení – doprava plodin ze vzdálených míst s sebou přináší spolu se zbožím i zplodiny z dopravy. Místní farmáři většinou pěstují bez nebo s minimálním použitím pesticidů a sklízejí ovoce a zeleninu již zralé a chutné – nedozrávají ještě po cestě za zákazníkem. Farmářský trh má svou poetiku – je úžasné mít možnost zboží ochutnat, popovídat si o něm s jeho pěstitelem či výrobcem. Je to také místo příjemného setkávání se svými známými a spoluobčany.

Čeští spotřebitelé si začínají uvědomovat, že potraviny nelze vybírat jen na základě ceny. Stále více se zajímají o to, kdo je vyrábí, za jakých podmínek a s jakou environmentální náročností. Proto se častěji přiklánějí k potravinám místního charakteru s dohledatelným původem. Farmářské trhy jsou proto ideálním místem, kde lze nakoupit široký sortiment potravin přímo od farmářů, kteří je vyrábějí co nejblíže místa prodeje.

Myšlenka uspořádat farmářský trh i v našem městě nějakou dobu zrála. Velkým podnětem nakonec bylo vyhlášení výzvy ministerstvem životního prostředí na rozvoj farmářských trhů. Pan starosta sestavil tým spolupracovníků, který napsal žádost o dotaci. Ta již musela obsahovat zásadní představu o této akci. To nás přimělo o věci hlouběji přemýšlet. Už samotný tento počáteční průzkum naznačil, že to nebude úplně jednoduché, ale nevzdali jsme se. Žádost o dotaci se podávala k 8. 6. 2011. Na začátku července (ministerstvo životního prostředí v této věci rozhodovalo dost rychle) nám oznámili, že jsme se žádostí neuspěli. Byla napsána kvalitně, body v hodnocení ztratila pouze za drobné nedostatky (žádost získala 77 bodů ze 100). O dotaci požádalo velké množství žadatelů, konkurence byla veliká.

Nicméně i přes neúspěch při získání dotace vedení města na doporučení týmu rozhodlo, že farmářské trhy přesto uspořádáme. Začali jsme tedy už o prázdninách obvolávat farmáře, na které jsme získali kontakty. V první polovině srpna jsme se navíc dozvěděli, že ministerstvo životního prostředí zvýšilo množství peněz na podporu pořádání farmářských trhů, a naše žádost ve druhé fázi uspěla. Dotace nás tak přiměla k daleko většímu úsilí. Museli jsme jasně stanovit termíny, kdy se budou farmářské trhy konat a zavázat se, že seženeme určitý počet prodejců (pro první trh jsme určili 8-10). Získaná dotace nás zavazuje, aby trhy měly určité parametry. I tak bychom o maximální úroveň usilovali, ale potřeba vyhovět dotačním pravidlům je závazná.

Od poloviny srpna byly práce na uspořádání trhů velmi intenzivní. Kontaktovali jsme kolem osmi desítek farmářů. Před termínem prvních trhů jsme měli přislíbenu účast 17 z nich. S farmářskými trhy se doslova roztrhl pytel a není jednoduché k nám prodejce nalákat. Největší úspěch asi měla osobní návštěva několika trhů v okolí, kde jsme nasbírali kontakty, a následné oslovení přineslo své ovoce.

Přípravný tým musel sestavit provozní řád se stanovením potřebných parametrů. Z dotace jsme zajistili také nové stánky, na jejichž pořízení jsme dotaci z velké části dostali. Tyto stánky jsou na farmářských trzich pravidelně využívány.

První farmářské trhy se konaly 17. září 2011. Tehdy se jich zúčastnilo 14 prodejců ovoce, sýrů, mléka, květin, koření, pečiva, burčáku, uzenin a dalších místních výrobků a výpěstků. Podle účasti a ohlasů jsme usoudili, že jdeme správnou cestou a chceme v tom pokračovat. Usnesli jsme se na tom, že budeme pořádat 5 farmářských trhů ročně (zimní jsou spojeny se zabíjačkou), abychom udrželi vysokou kvalitu prodeje a také abychom nepřehltili kupující.

Odměnou za neúnavnou práci jsou nám spokojené tváře kupujících, ale také prodejců, kteří se k nám rádi vrací a chválí místní příjemnou atmosféru.

Josef Kopecký
Jakub Mikšovský


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top