Rozcestník

Pravidla pro publikování

Pravidla pro vydávání ŠZ

Šlapanický zpravodaj je dvouměsíčník občanů Šlapanic a Bedřichovic, který přináší aktuální informace.

Vydává: město Šlapanice
Adresa: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice; www.slapanice.cz/slapanicky-zpravodaj 
Šéfredaktor: Mgr. et Mgr. Anna Mrázová (mrazova@slapanice.cz)
Periodocita: dvouměsíčník
Náklad: 3 300 výtisků
Distribuce: zdarma do všech domácností ve Šlapanicích a Bedřichovicích
Uzávěrka: 10. ledna, 10. března, 10. května, 10. července, 10. září, 10. listopadu

Specifikace inzertních podkladů

  1. Digitální textové předlohy v běžně užívaném software (MS Word, MS Excel), maximální velikost strana A4, minimální A6.
  2. Digitální fotografie nebo obrázky dodávat samostatně v elektronické podobě ve formátu JPG,TIFF, PDF, nevkládat je do souborů v MS Word (lze u formátu PDF). Všechny podklady pouze ve formátu Adobe. „Nedigitální“ materiály, např. fotografie na papíře je nutno doručit osobně nebo poštou.
  3. Inzertní podklady je možné dodávat na standardním přenosném elektronickém nosiči (CD-ROM, Flash USB), zasílat na e-mailovou adresu mrazova@slapanice.cz, doručit osobně nebo poštou.

Při dodávání inzertních podkladů vždy uvádějte kontaktní osobu včetně telefonického spojení, fakturační údaje (adresa, IČ, DIČ, fyzická osoba - rodné číslo), adresu pro zaslání
ŠZ a faktury, požadovaný text a formát. V rámci našeho servisu pro zákazníky inzeráty vždy projdou korekturou.

Inzeráty jsou účtovány podle rozsahu a daného ceníku. Pokud je třeba inzerát graficky upravit, bude za jeho zpracování navíc účtováno 150 Kč.

Příjem inzerce na tel.: 533 304 328, mobil: 724 783 070, e-mail: mrazova@slapanice.cz, poštou nebo v úředních hodinách osobně v kanceláři Mgr. et Mgr. Anny Mrázové; v případě nepřítomnosti zastupuje podatelna.

Ceník inzerce (zvýrazněné ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH):

  • A4 - 210 x 297 mm 3 910 Kč
  • A5 - 148 x 210 mm 1 950 Kč
  • A6 - 105 x 148 mm 980 Kč
  • Řádková inzerce - 190 Kč (do 150 znaků, vč. mezer)

Ceník inzerce byl schválen na 76. schůzi RM dne 27. ledna 2021 s účinností ode dne 28. ledna 2021.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top