Pravidla pro publikování

Pravidla pro vydávání Šlapanického zpravodaje

Informace o Šlapanickém zpravodaji

Pravidla pro vydávání Šlapanického zpravodaje (PDF 388.33 kB)

Na uveřejňované příspěvky se vztahují následující pravidla:

  • Příspěvky se týkají dění ve Šlapanicích a Bedřichovicích nebo s nimi souvisejí.
  • O zařazení do vydání rozhoduje redakce. Případné stížnosti přijímá redakce, ta podá ke stížnosti své vyjádření a předá stížnost k posouzení Výboru pro informace a média, který vydá doporučující a odůvodněné stanovisko a navrhne opatření.
  • Texty lze dodávat pouze v elektronické podobě šéfredaktorovi ŠZ (kontakt uveden v tiráži každého čísla ŠZ) do termínu uzávěrky (vždy do 10. dne v liché měsíce).
  • Příspěvek může obsahovat maximálně 3.500 znaků včetně mezer. Při větším rozsahu má redakce právo požádat autora o zkrácení nebo jej upravit a požádat o autorizaci do určeného termínu. Pokud autor termín nedodrží, bude to pokládáno za vyjádření souhlasu. V individuálních případech může redakce ve spolupráci s Výborem pro informace a média s ohledem na obsah textu schválit článek přesahující daný limit.
  • Pravopisné a stylistické chyby budou opraveny dle obvyklých pravidel v rámci vydavatelem zajišťované jazykové a grafické korektury bez následného předložení k autorizaci.
  • Příspěvky nesmí ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, rasistické a vulgární výrazy.
  • Pro ilustraci každého příspěvku může autor standardně použít jednu fotografii, obrázek apod., pokud pošle více fotografií, výběr učiní redakce. Za ilustraci se nepovažuje fotografie textu kromě odůvodněných výjimek (např. historické dopisy apod.). Fotografie, obrázky nebo grafické materiály jsou dodávány v elektronické podobě samostatně ve formátu jpg, bmp, pdf. Fotografie musí být minimálně 72 dpi při rozměru 1600x1200 pixelů. Obrazový materiál na papíru je nutno doručit do redakce pro další zpracování. O zařazení fotografie rozhoduje redakce.
  • Inzeráty jsou účtovány podle rozsahu a nutnosti zpracování či úpravy grafické podoby. Podrobnosti naleznete na stránce Informace pro inzerenty.

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top