Pytlový sběr od domácností

Pytlový sběr papíru a plastů od domácností

PROČ TO DĚLÁME?

Od roku 2030 (1. ledna) bude zakázáno skládkovat odpady s výhřevností vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině a biologická stabilita AT4 10mg O2 a recyklovatelné odpady vymezené vyhláškou.

  • Do 2030 bude u těchto odpadů navyšován poplatek.
  • Poplatek za skládkování - různá výše pro různé odpady.

Všechny obce budou nuceny dříve či později řešit vlastní náklady za svoz odpadů, protože nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nárůstu nákladů. Tomuto chceme předejít snížením produkce odpadů a jejich poctivějším tříděním.

JAK POSTUPOVAT?

a) do průhledného pytle třiďte příslušný druh odpadu (plast, papír);
b) naplněný pytel zavažte a umístěte ho ve svozový den před dům na místo určené pro popelnice.

Obyvatelé bytových domů mohou pytle umístit ke kontejnerům na tříděný odpad.

Další pytle na třídění odpadů je možné zdarma vyzvednout na Městském úřadě ve Šlapanicích na podatelně v počtu 25 pytlů na nemovitost / rok.

 

NÁVOD JAK TŘÍDIT VYBRANÉ ODPADY

1. Plast a nápojové kartony – pytlový sběr

Třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, stačí, když budou důkladně vyškrabané. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte. Hmotnost plného pytle cca 2,5 až 4,5 kg.

2. Papír – pytlový sběr

Pokud třídíte papírové obaly, tak do pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd. Hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg.

Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku.

Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm.

V případě jakýchkoli problémů kontaktujte pracovníky MěÚ Šlapanice (Odbor správy majetku, paní Bc. Tereza Rösslerová, tel.: 533 304 341, 725 542 567).

 

Vytříděný papír pokud možno neukládejte do plastových pytlů, snižuje se tím hodnota papíru při výkupu. Děkujeme


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top