Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Distribuce Šlapanického zpravodaje

29. 03. 2012 /

Distribuce Šlapanického zpravodaje 2/2012 bude probíhat o víkendu 31. 3. 2012 a 1. 4. 2012. Více

Omezení přístupu v budově MěÚ na Masarykově náměstí

28. 03. 2012 /

Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice upozorňuje, že v době od 2. 5. 2012 do 31. 5. 2012 budou probíhat práce spojené s výměnou osobního výtahu. Po stanovenou dobu bude výtah zcela mimo provoz. Náhradní řešení pro bezbariérový přístup v budově není možné. Doporučujeme proto vyřídit si potřebné záležitosti s předstihem během dubna 2012. Děkujeme za pochopení. Více

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012

26. 03. 2012 /

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí, nezávislém na místnípůsobnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako doposud, ale postupně v období od 15. dubna do poloviny května. Více

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012

26. 03. 2012 /

V roce 2012 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 16. dubna do 16. května 2012, přičemž na kterémkoli finančním úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadných předpisných seznamů, vydaných i ostatními finančními úřady v České republice. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně. Více

Přerušení dodávky elektrické energie

26. 03. 2012 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 4. 4. v části Šlapanic. Více

Z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města

20. 03. 2012 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na 8. veřejném zasedání 14. března 2012 schválilo trojstrannou smlouvu mezi obcí Podolí, městem Šlapanice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje pro zajištění společného postupu při zpracování projektové dokumentace na stavbu „II/430 Podolí úprava křižovatky“ (řešení křižovatky Bedřichovice – Podolí). Více

Město Šlapanice má druhé nejlepší webové stránky v Jihomoravském kraji

19. 03. 2012 /

V krajském kole soutěže Zlatý erb 2012 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získalo město Šlapanice dvě ocenění. Druhé místo za nejlepší webové stránky a druhé místo v kategorii Nejlepší elektronická služba za verzi stránek pro seniory. Více

Blokové čištění v ulicích našeho města

16. 03. 2012 /

V následujících týdnech bude průběžně v celém městě probíhat jarní blokové čištění komunikací. Více

Přerušení dodávky elektrické energie

15. 03. 2012 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 28. 3. v části Bedřichovic. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top