Leopold Velan

Narodil se ve Šlapanicích 30. září 1906 jako šestý ze sedmi sourozenců v rodině mědikovce Františka Velana a Josefky rozené Kalvodové. Matka byla sestrou malíře krajináře Mistra Aloise Kalvody a zde je možné hledat jeho umělecké sklony. Ve dvou letech mu matka zemřela, a tak spolu s některými dětmi putoval k jejím sourozencům. Ve Šlapanicích tak sice prožil jen část dětství a mládí, ale vždy se sem rád vracel. Jakmile v něm strýc Alois rozpoznal umělecké vlohy, zařídil mu po ukončení školní docházky studium na Umělecké škole v Modre na Slovensku. V letech 1927-1931 vystudoval Státní průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích, a v letech 1931-1935 absolvoval Akademii výtvarných umění pod vedením sochaře Bohumila Kafky. Už v době studií na průmyslové škole mu zadal Kalvoda práci na bustě svého učitele Julia Mařáka, která dodnes zdobí park bývalé Kalvodovy letní malířské školy na Běhařovském zámku.

Po studiích začal Velan učit na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, odkud ale v roce 1939 po vyhlášení autonomie Slovenska, musel odejít. Usadil se v Hroznové Lhotě a pedagogicky působil na Škole lidového umění. Později pracoval na různých místech například v Karlových Varech pro porcelánku Epiag Pirkenhanmmer nebo v Duchcově, kde zakládal závodní školu místní porcelánky. V padesátých letech byl pro své náboženské přesvědčení ze školství propuštěn, pracoval jako dělník v cihelně, přesto ale dál umělecky tvořil. Figurální tvorba byla u Velana převažující a nalezneme zde busty Ignáta Herrmanna, Tomáše Bati, Petra Bezruče, T. G. Masaryka, Jana Sladkého Koziny či Bedřicha Smetany. Známá jsou však i jeho zvířecí sousoší například Zápas buvola se lvem, v němž zachytil dramatičnost 30. let-nástup fašismu v Evropě. Kostel v Blatnici pod sv. Antonínkem zdobí zase jeho čtrnáct figurálních obrazů Křížové cesty. Byl také autorem pomníků padlým obou světových válek v Sudoměřicích u Hodonína, nebo v Hroznové Lhotě. Této obci, která se stala jeho druhým domovem, a kde také 17. 4. 1989 zemřel, věnoval sedmimetrovou plastiku Hroznové Lhoty.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top