Stanislav Hanzl

Narodil se 9. října roku 1919 ve Šlapanicích v rodině truhlářského dělníka jako nejmladší ze šesti dětí. Už od mládí projevoval výtvarné sklony, talent zdědil po dědečkovi, který se zabýval vyšíváním krajek na bohoslovecká roucha, kanýrů na národních krojích a svatebních šatech.

Stanislav HanzlPo dokončení měšťanské školy v roce 1934 sbíral první zkušenosti u akademického sochaře F. Proseckého v Brně, potom pracoval několik let v dílně řezbáře J. Staňka v Bučovicích. Během 2. světové války, v roce 1942 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Brně, ale po krátké době byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. K. Dvořák). Po uzavření vysokých škol za okupace přišlo totální nasazení pro práci v Berlíně, odkud se pokusil roku 1944 uprchnout, ale byl zatčen gestapem a poslán do donucovacích pracoven v Pardubicích a Praze‑Ruzyni.

Ještě předtím, než v roce 1949 absolvoval školu, bylo odhaleno jeho první větší dílo – dne 7. listopadu 1948 pomník Osvobození v rodných Šlapanicích, známý rudoarmějec. Po studiích se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a později členem Jednoty výtvarných umělců v Praze.

S jeho díly se můžeme setkat i v jiných českých městech – v Ústí nad Labem stojí pomník Prokopa Holého, ve Šlapanicích pomník na hrobě rodičů a jeho nejznámějším dílem je nejspíše socha Leoše Janáčka před brněnským divadlem, nesoucím skladatelovo jméno. Se svými díly se Stanislav Hanzl úspěšně zúčastnil mnohých soutěží a výstav. Se svojí ženou Jarmilou, rovněž akademickou sochařkou, žil v Praze. Spolupracovala s ním na restaurování soch na Karlově mostě, Matyášově bráně na Pražském hradě, v zámku Trója a Anežském klášteře. V roce 2009 mu byl udělen titul Čestný občan města Šlapanice za celoživotní zásluhy na poli umělecké tvorby. Zemřel 1. prosince 2011 ve věku 92 let.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top