LSPP zubní

Poskytování LSPP (lékařské služby první pomoci)

Kontakt:

Adresa

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6

Telefon

Telefon:
545 538 421

E-mail

E-mail:

POZOR od 1.1.2018 ZMĚNA
Pracovní doba zubní LPS:
pracovní dny: 18:00 - 24:00
volné dny:         8:00 - 20:00
Poslední pacient bude ošetřen na zubní pohotovosti 1/2 h před koncem pracovní doby.

http://www.unbr.cz/article.asp?nArticleID=21&nDepartmentID=42&nLanguageID=1