Oddělení právní, přestupky a exekuce

Smluvní vztahy

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: JUDr. Jana Prokopová (smluvní vztahy)
Číslo kanceláře: 114
Tel.: 533 304 252
E-mail: prokopova.j@slapanice.cz

 

Činnost:

Zajišťuje metodickou činnost v oblasti samosprávy pro vedení města.
Zpracovává právní předpisy města, zřizovací listiny, jednací řády, obecně závazné vyhlášky.

 • Zpracovává smlouvy zapisované do veřejného seznamu
 • Navrhuje veřejnoprávní smlouvy
 • Poskytuje právní servis v oblasti smluvních vztahů odborům města

Smluvní vztahy

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: JUDr. Dana Klanicová (smluvní vztahy)
Číslo kanceláře: 113
Tel.: 533 304 255
E-mail: klanicova@slapanice.cz


Činnost:

Zajišťuje metodickou činnost v oblasti samosprávy pro vedení města.
Zpracovává právní předpisy města, zřizovací listiny, jednací řády, obecně závazné vyhlášky, organizačně technické zabezpečení voleb.

 • Zpracovává smlouvy zapisované do veřejného seznamu
 • Navrhuje veřejnoprávní smlouvy
 • Poskytuje právní servis v oblasti smluvních vztahů odborům města

 

Přestupky

Městský úřad

projednává a rozhoduje v oblasti přestupků proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku a proti pořádku  v územní samosprávě a podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Dále projednává a rozhoduje přestupky proti pořádku ve státní správě, podle zákona o  ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o odpadech, zákona o obecní policii, zákona o pohřebnictví, zákona o právu shromažďovacím, zákona o obcích, autorského zákona, podle zákona o střetu zájmů, zákona o zbraních a střelivu, vybrané přestupky podle zákona o pozemních komunikacích a dále přestupky, které nejsou v kompetenci jiných odborů.

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Činnost:

 • Zajišťuje ucelenou agendu ve správním řízení na úseku přestupků pro vybrané obce. 
 • Jednotlivé kontakty:
Pracovník oddělení: Mgr. Martina Kopečná (přestupky)
Číslo kanceláře: 110
Tel.: 533 304 254
E-mail: kopecna@slapanice.cz
Působnost:
(vybrané obce)
Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Šlapanice.

Pracovník oddělení: Mgr. Zita Vymětalíková (přestupky)
Číslo kanceláře: 115
Tel.: 533 304 256
E-mail: vymetalikova@slapanice.cz
Působnost:
(vybrané obce)
Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice.

Pracovník oddělení: Ing. Michal Hladiš (přestupky)
Číslo kanceláře: 110
Tel.: 533 304 254
E-mail: hladis@slapanice.cz
Působnost:
(vybrané obce)
Babice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky.

Vymáhání pohledávek, exekuce

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení:  
Číslo kanceláře:  
Tel.:  
E-mail:  

 

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: Jaroslava Maršálková 
Číslo kanceláře: 238
Tel.: 533 304 402
E-mail: marsalkova@slapanice.cz

Činnost:

 • Zajišťuje vymáhání pohledávek podle daňového řádu a správního řádu
 • Zpracovává dokumentaci pro výkon exekuce

Administrativa

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Pracovník oddělení: Lenka Juchová
Číslo kanceláře: 112
Tel.: 533 304 250
E-mail: juchova@slapanice.cz


Činnost:

 • Zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb
 • Centrální evidence petic a stížností
 • Vede evidenci správních pokut pro přestupkové řízení


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top