Rozcestník

FILTR Aktuality

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

22. 12. 2020 / Městský úřad, Ostatní

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci tomu chce Finanční úřad předcházet, současně se však nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud.

Toho chce Finanční úřad dosáhnout především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určitých telefoních čísel, které přiložíme, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Více

Vánoční přání

22. 12. 2020 / Ostatní

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků!

Více

Havárie vodovodu

22. 12. 2020 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že dnes (úterý 22. 12.) bude přibližně do 14:00 hodin z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu přerušena dodávka vody na ulici Riegrova. 

Více

Dočasná uzavírka sběrného dvoru na ulici Zemědělská

21. 12. 2020 / Samospráva

Dne 22. 12. 2020 bude z technických důvodů od 9.00 do 15.00 hodin uzavřen sběrný dvůr na ulici Zemědělská.

Odpolední provoz od 15.00 do 18.00 hodin bude beze změn.

Více

Vánoční přání

21. 12. 2020 / Ostatní

Více

Výběrové řízení

21. 12. 2020 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Projektový manažer.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Více

Podolský anděl

21. 12. 2020 / Ostatní

Orel jednota Podolí pořádá veřejnou sbírku Podolský anděl.

Dary lze kdykovil zaslat i bezhotově na transparentní účet číslo: 237 036 191/0600 .

Celý výtěžek spírky bude použit na pořízení rehabiliačních a kompenzačních pomůcek pro děti domova Lila Otnice.

Více

Upozornění na vyhlášku města týkající se omezení ohňostrojů a zábavní pyrotechniky

19. 12. 2020 / Ostatní, Samospráva

Dovolujeme si ZNOVU upozornit na novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o regulaci používání pyrotechnických výrobků, která povoluje používání pyrotechniky ve městě Šlapanice vč. místní části Bedřichovice pouze ve dny 31. prosince a 1. ledna každého roku.

Vyhláška také vyjímá ze zákazu pyrotechnické výrobky kategorie F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje jen velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku. Jednotlivé kategorie upravuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích. Patří sem např. prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, menší rotující předměty, pistolové kapsle apod. Pouze tato pyrotechnika může být prodávána prostřednictvím stánkového prodeje a kupujícím od 15 let.

Celé znění vyhlášky si můžete přečíst na webu www.slapanice.cz/platne-vyhlasky-a-narizeni

Doporučení pro bezpečné používání zábavné pyrotechniky vydala Policie ČR: https://www.policie.cz/clanek/zabavna-pyrotechnika-a-jeji-bezpecne-pouzivani.aspx.

Děkujeme za dodržování vyhlášky.

Více

Městská a regionální hromadná doprava během prázdnin

17. 12. 2020 / Doprava

V pondělí a úterý 21. a 22. 12. bude mimořádně provoz na linkách v Brně 1-99 a na autobusových regionálních linkách zajištěn podle prázdninových jízdních řádů. Od 23. 12. bude na všech linkách platit prázdninový provoz + omezení během svátků.

POZOR: na autobusových zastávkách v regionu jsou vylepeny jízdní řády, které nezahrnují změny platné ve dnech 21. a 22. 12. 2020. Vyhledávač spojení je aktualizován. Sledujte web www.idsjmk.cz a média.

Vlaky jezdí během 21. a 22. 12. podle běžných jízdních řádů. Podle prázdninových jízdních řádu jezdí vlaky až od 23. 12. 2020.

Více

Dočasné omezení provozu finančního odboru MěÚ Šlapanice

17. 12. 2020 / Městský úřad

Z důvodu karantény je dočasně uzavřen finanční odbor MěÚ Šlapanice.

Žádáme občany, aby pro platbu poplatků přednostně využívali bezhotovostní operace na účet vedený u Komerční banky číslo: 19-23122641/0100.

Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu prováděné platby.

Pokladna městského úřadu pro platbu hotovostí bude přístupná veřejnosti podle dočasně upravené úřední doby MěÚ Šlapanice.

Více

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top