FILTR Aktuality

Odchyt psa

23. 01. 2019 / Ostatní

Dnes v odpoledních hodinách byl ve Šlapanicích odchycen pes, barva hnědá, na krku stahovací a modrý látkový obojek. Informace o vydání předá pan Velan na tel. č.: 776043459. 

Více

Havárie vodovodu - sídliště Brněnská

22. 01. 2019 /

Vodárenská a.s. oznamuje občanům, že z důvodu havárie vodovodu dnes (v úterý 22. 1. 2019) neteče voda na novém (panelákovém) sídlišti na ul. Brněnská ve Šlapanicích, předpokládaná doba opravy do 16:00 hod. Náhradní zdroj vody nebude přistaven. 

Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

17. 01. 2019 / Samospráva

Rada města (dále RM) na svém 7. a 8. zasedání mimo jiné projednala tyto body:  

RM schválila finanční příspěvek společnosti KORDIS JMK, a.s. na zajištění noční linky N96 v roce 2019.  

Město Šlapanice požádalo v únoru loňského roku o dotaci na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice". V rámci projektu proběhne modernizace učebních pomůcek a nábytku stávajících odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dvou jazykových učeben, včetně příslušných kabinetů. Městu byla schválena dotace v maximální výši 11.075.264,25 Kč, což činí 90% uznatelných nákladů. Projekt musí být realizován do 2. 9. 2019. 

RM schválila Smlouvu o dílo na odstranění stavby altánu v parku Riegrova s Ing. Karlem Bartuškem. V rámci probíhající obnovy městského parku Riegrova bude tento altán nahrazen novou moderní víceúčelovou stavbou, která bude sloužit návštěvníkům parku po celý rok.  

RM schválila Nájemní smlouvu na pronájem kluziště se společností GLICE CZ, s.r.o. Bude tak vyzkoušeno mobilní veřejné kluziště s umělým povrchem, které by zajistilo veřejnosti a místním školám možnost bruslení bez ohledu na klimatické podmínky. Další podrobnosti zveřejníme v následujících dnech.  

RM schválila smlouvu s vítězným uchazečem výběrového řízení společností DEKONTA, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 130.888.522,- Kč bez DPH na odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice.

Tříkrálová sbírka 2019

15. 01. 2019 / Ostatní

V sobotu 12. ledna 2019 proběhl ve Šlapanicích 19. ročník Tříkrálové sbírky, který jako každý rok pořádala Orelská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice a Oblastní charita Rajhrad. Do sbírky se zapojilo celkem 152 dobrovolníků rozdělených do 38 skupinek. Letošní výtěžek by Oblastní charita Rajhrad ráda využila mimo jiné k pořízení klimatizace, která ochrání pacienty před vysokými letními teplotami, nebo k nákupu invalidních vozíků a lehátek k snadnějším přesunům.

Občané města věnovali letos celkem 194 039,- Kč (+ 10€), z toho v Bedřichovicích 14 859,- Kč. Děkujeme koledníkům, Orelské jednotě Šlapanice, koordinátorce paní Markétě Jaškové, paní učitelce Šárce Štěpánkové, paní Boženě Jaškové (která pro koledníky ušila další obleky), dalším dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, tak i všem štědrým lidem, kteří na sbírku přispěli.

Více

Upozornění

10. 01. 2019 / Ostatní

Upozorňujeme občany, že v okolních obcích došlo v odpoledních až nočních hodinách k případům vloupání do rodinných domů. Vyzýváme proto občany, aby byli obezřetnější, všímali si pohybu podezřelých osob a podezřele zaparkovaných aut. V případě těchto zjištění volejte na linku 158, případně PČR OOP Šlapanice na tel. č. 602 647 421.

Likvidace vánočních stromků

09. 01. 2019 / Ostatní

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.sateso.cz). Upozorňujeme, že je nelze odkládat na jiná stanoviště. 

Více

Kontejnery na bioodpad

09. 01. 2019 / Ostatní

V úterý 15. 1. 2019 budou rozvezeny na svá obvyklá stanoviště nové hnědé plastové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (obsah 1100 l). Do 30. 3. 2019 se budou vyvážet 1x za 4 týdny, poté 1x za 2 týdny. Velké kovové kontejnery na bioodpad jsou rozmístěny. 

Více

Havárie vodovodu - ulice Jiráskova

08. 01. 2019 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody na ulici Jiráskova od popisného čísla 1530 po 1562 z důvodu havárie vodovodu. Oprava bude probíhat zítra (ve středu 9. 1. 2019) od 8 hodin přibližně do 14 hodin. Náhradní zdroj vody (voznice) bude přistaven na ulici Jiráskova u čísla 47, kde by měl být k dispozici do ranních hodin (z technických důvodů).

Pytlový sběr papíru

08. 01. 2019 / Ostatní

Zítra (ve středu 9. 1. 2019) proběhne svoz papíru formou pytlového sběru od domácností, dále bude probíhat v intervalu 4 týdnů. Nově není nutné pytle označovat čárovým kódem.

Svozový kalendář: http://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/svozovy-kalendar

Více

Nález finančního obnosu

08. 01. 2019 / Městský úřad

MěÚ Šlapanice oznamuje nález finančního obnosu v bankomatu u OD Albert. Majitel si jej může vyzvednout po ověření na MěÚ ve Šlapanicích, dveře 119.


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top