Informace z 3. zasedání ZM Šlapanice

27. 02. 2019 /

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (ZM) ve středu 20. února 2019 bylo schváleno: 

  • Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice - Ponětovice. Jednalo se o odkup části pozemků městem od pěti majitelů v celkové výši 50.600 Kč. Cena byla stanovena dohodou na 220 Kč/m2.
  • Prodej části pozemků ve vlastnictví města Šlapanice společnosti E.on distribuce a.s., za celkovou částku 2.250 Kč. Na pozemcích bude vybudována distribuční kiosková trafostanice.
  • Žádost o úplatný převod  pozemku o výměře 1.810 m2 v k.ú. Šlapanice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města. Jedná se o pozemek u bytových domů na Lidické ulici, dosud využívaný jako zahrada.
  • Koupi dvou pozemku o rozloze 1.006 m2 a 76 m2 od soukromé osoby do vlastnictví města za cenu 703 300 Kč. Pozemky by měly sloužit k rozšíření sběrného dvora na Zemědělské ulici.
  • Žádost o dotaci na „Rekonstrukce Jungmannova“ z Dotačního programu Podpora obcí - Podpora místních komunikací. Odhadované náklady 12,5 mil. Kč vč. DPH. Možnost získání až 60 % uznatelných výdajů, maximálně však 5 mil. Kč.
  • Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 s celkovou částkou disponibilních zdrojů 1.897.142,91 Kč, předpokládaná výše čerpání fondu 1.588.500 Kč a očekávaný zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 308.642,91 Kč.

Záznam zasedání:

Podklady k zasedání jsou zveřejněny na webu: https://www.slapanice.cz/2019