5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Pozvánka na 5. ZM [PDF 144,75 kB]

Datum konání: středa 19. června 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 5. ZM - 19. 6. 2019

Podklady:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Diskuze občanů
 7. Diskuse členů ZM
 8. Informace ST, MS, TAJ
 9. Informace o aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice [PDF 69,89 kB]
  Úvodní informace k strategickému plánu [PDF 183,42 kB]
 10. Závěrečný účet za rok 2018 [PDF 69,98 kB]
  příloha Zpráva z přezkoumání hospdaření 2018-an. [PDF 232,26 kB]
  Závěrečný účet 2018 [PDF 389,05 kB]
  příloha 1-4 rok 2018 [XLSX 66,52 kB]
 11. Účetní závěrka města Šlapanice za rok 2018 [PDF 74,97 kB]
  Rozvaha [PDF 240,13 kB]
  Výkaz zisku a ztráty [PDF 135,04 kB]
  Příloha [PDF 400,91 kB]
  Přehled o peněžních tocích [PDF 103,51 kB]
  Přehled o změnách vlastního kapitálu [PDF 87,38 kB]
  Zpráva z přezkoumání hospodaření 2018-an. [PDF 232,26 kB]
  Inventarizační zpráva za rok 2018 [PDF 342,06 kB]
 12. Rozpočtové opatření č. 11-2019 [PDF 67,68 kB]
  Komentář RO č. 11_2019 [PDF 188,53 kB]
 13. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 75,71 kB]
  Komentář RO č. 6_2019 [PDF 191,34 kB]
  Komentář RO č. 7_2019 [PDF 190,93 kB]
  Komentář RO č. 8_2019 [PDF 192,03 kB]
  Komentář RO č. 9_2019 [PDF 200,07 kB]
  Komentář RO č. 10_2019 [PDF 200,59 kB]
 14. Mimořádná investiční dotace z rozpočtu města - TJ Sokol, II. etapa - Sokolovna [PDF 71,84 kB] 
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0217-2019 TJ Sokol Šlapanice-an. [PDF 47.29 kB]
 15. Mimořádná investiční dotace z rozpočtu města - Orel Šlapanice - dostavba a nástavba sportovní haly [PDF 71.03 kB]
  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 0250-2019-an. [PDF 47.17 kB]
 16. Návratná finanční výpomoc - Orel jednota Šlapanice [PDF 75.58 kB]
  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 0249-2019-an. [PDF 34.98 kB]
 17.  Dotace z rozpočtu města 2019 [PDF 91.97 kB]
  Přehled žádostí o dotace_přiloha č. 1 [XLSX 11.84 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0143-2019 Junák - český skaut-an. [PDF 48.58 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0162-2019 Kynologický klub Šlapanice-an. [PDF 48.11 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0141-2019 Moravská hasičská jednota-an. [PDF 48.78 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0150-2019 Moravský rybářský svaz-an. [PDF 48.16 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0163-2019 Headis CZ-an. [PDF 47.41 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0139-2019 Orel jednota Šlapanice-an. [PDF 51.68 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0145-2019 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedřichovice-an. [PDF 48.78 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0133-2019 SK Šlapanice-an. [PDF 51.11 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0131-2019 Sportovní klub SEVER BRNO-an. [PDF 51.48 kB]
  VPS o poskytnutí dotace ev. č. 0160-2019 TJ Sokol Šlapanice u Brna-an. [PDF 51.4 kB]
 18. Návrh na odpis pohledávky z Darovací smlouvy ev. č. 0322-2016-an. [PDF 72.81 kB]]
  Darovací smlouva ev. č. 0322-2016-an. [PDF 42.93 kB]
 19. Zrušení záměru č. 6-2017 na prodej souboru nemovitého majetku - pozemků v lokalitě ulice Ponětovská [PDF 99.43 kB]
  důvodová zpráva zrušení záměru č. 6_2017 [PDF 215.63 kB]
  příloha záměr č. 6_2017 [PDF 4.13 MB]
 20. Směna pozemků v lokalitě ulice Ponětovská [PDF 111.6 kB]
  ortofoto s komentářem [PDF 773.7 kB]
  příloha výpis LV 4409 [PDF 97.97 kB]
  příloha výpis LV 4355 [PDF 68.71 kB]
  Záměr [PDF 147.7 kB]
 21. Koupě pozemků v nabídkovém řízení - Kupní smlouva na pozemky p. č. 3569 [PDF 78.46 kB]
  Kupni smlouva_slapanice _0213-2019-an. [PDF 81,89 kB]
  ortofoto p. č. 3569_337 [JPG 512 kB]
  ortofoto p. č. 3569_395 [JPG 512 kB]
 22. Kupní smlouva ev. č. 0194-2019 na pozemek p. č. 244-6, k. ú. Bedřichovice-an. [PDF 77,51 kB]
  Kupní smlouva ev. č. 0194-2019-an. [PDF 47,89 kB]
  výpis z katastru-an. [PDF 74,86 kB]
  půdorys [PDF 738,9 kB]
 23. Kupní smlouva ev. č. 0083-2019 na pozemek p. č. 3624-3 a část pozemku p. č. 3625-1, k. ú. Šlapanice u Brna-an. [PDF 98.83 kB]
  Kupní smlouva ev. č. 0083-2019-an. [PDF 58.43 kB]
  geometrický plán-an. [PDF 112.68 kB]
  vypis z KN - p. č. 3625-1 [PDF 140.78 kB]
  ortofoto p. č. 3625-1 [PDF 615.56 kB]
 24. Kupní smlouva ev. č. 0043-2019 na pozemek p. č. 662-1, k. ú. Šlapanice u Brna-an. [PDF 78.94 kB]
  Kupni smlouva ev. č. 0043-2019-an. [PDF 39.96 kB]
  geometrický plán - an. [PDF 152.56 kB]
  ortofoto [PDF 0.99 MB]
 25. Dohoda o zániku předkupního práva a zákazu zcizení ev. č. 0219-2019-an. [PDF 72.23 kB]
  Dohoda o zániku předkupního práva a zákazu zcizení ev. č. 0219-2019-an. [PDF 22.7 kB]
 26. Veřejná zakázka Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města šlapanice - vrácení dotace-an. [PDF 24.26 kB]
  Výzva k vrácení dotace-an. [PDF 83.94 kB]
  Souhlas s posunutím lhůty-an. [PDF 30.33 kB]
 27. Kupní smlouva ev. č. 0257-2019 (Sýpka) [PDF 75.65 kB]
  příloha Kupní smlouva ev. č. 0257-2019 (Sýpka)-a. [PDF 69.6 kB]
  Ortofoto Sýpka [PNG 1.25 MB]
  Sýpka_ext [JPG 182.35 kB]
  Sýpka_inter [JPG 96.84 kB]
  Sýpka_podkroví [JPG 134.64 kB]
 28. Informace z výborů zastupitelstva
 29. Závěr

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 10. dubna 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis ze 4. ZM - 10. 4. 2019 [PDF 393.23 kB]

Podklady:

Pozvánka na 4. ZM [PDF 151.58 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Diskuze členů ZM
 9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.01 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 3/2019 [PDF 190.26 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 4/2019 [PDF 191.94 kB]
  příloha - Komentář - RO č. 5/2019 [PDF 192.32 kB]
 10. Nabídkové řízení na prodej pozemků Statutárního města Brna v k. ú. Šlapanice u Brna [PDF 99.49 kB]
  Informacni memorandum [PDF 1.28 MB]
  příloha 1 Čestné prohlášení insolvence [DOC 11.17 kB]
  příloha 2 Čestné prohlášení beztrestnost [DOC 11.65 kB]
  příloha 3 Čestné prohlášení zájemce [DOC 51 kB]
  příloha 4 Informace o zpracování osobních údajů [DOCX 20.15 kB]
  příloha 5 Prohlášení k zák. 106 [DOC 21.17 kB]
  příloha 6 Smlouva o kauci-a [PDF 314.74 kB]
  příloha 7 Čestné prohlášení nedoplatky [DOCX 14.98 kB]
  příloha 8 vypis z KN [PDF 154.57 kB]
  příloha 9 ortofoto p. č. 3569_337 [JPG 512 kB]
  příloha 10 ortofoto p. č. 3569_395 [JPG 512 kB]
 11. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemky České republiky, ev. č. 0048-2019 [PDF 75.02 kB]
  příloha Smlouva o bezúplatném převodu-a [PDF 188.22 kB]
 12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva, ev. č. 0040-2019 p.č. 2327-2 k. ú. Šlapanice [PDF 74.61 kB]
  příloha smlouva 0040_2019-a [PDF 174.76 kB]
 13. Informace z výborů zastupitelstva
 14. Závěr

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 20. února 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Zápis z 3. ZM 20.2.2019 [PDF 872.84 kB]

Podklady:

Pozvánka na 3. ZM [PDF 153.21 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019 [PDF 76.18 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019-aktualizovaný[PDF 76.84 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice-Ponětovice-anon. [PDF 92.42 kB]
  bod 8 - příloha GP 3175-9-2018-anon. [PDF 814.08 kB]
  bod 8 - ev.č. 0419 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 40.92 kB]
  bod 8 - ev.č. 0418 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.84 kB]
  bod 8 - ev.č. 0421 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.46 kB]
  bod 8 - ev.č. 0420 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.3 kB]
  bod 8 - ev.č. 0013 -2019 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.66 kB]
 9. Prodej částí pozemků p.č. 3474-15, p.č. 3581 a p.č. 3582, v k.ú. Šlapanice u Brna, společnosti E.ON distribuce, a.s.-anon. [PDF 29.77 kB]
  bod 9 - příloha 2 ortofoto [PDF 593.27 kB]
  bod 9 - příloha 5 Kupní smlouva 0451_2018-anon. [PDF 54.57 kB]
 10. Převod pozemku p.č. 742-4, k.ú. Šlapanice u Brna do vlastnictví města Šlapanice [PDF 74.18 kB]
  bod 10 - příloha 1 - info o pozemku 742_4 [PDF 360.5 kB]
  bod 10 - příloha 2 ortofoto [PDF 744.97 kB]
  bod 10 - příloha 3 Žádost o převod - vlastník stavby- GDPR-anon. [PDF 140.14 kB]
 11. Kupní smlouva ev.č. 0034-2019, na pozemky p.č. 3082-2 a p.č. 3099-31, k.ú. Šlapanice u Brna-anon. [PDF 75.19 kB]
  bod 11 - příloha Kupní smlouva ev.č. 0034-2019-anon. [PDF 49.46 kB]
 12. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj - Rekonstrukce ul. Jungmannova [PDF 71.73 kB]
 13. Rozpočet sociálního fondu 2019 [PDF 71.99 kB]
 14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.32 kB]
  příloha 1 Komentář RO č. 25_2018 [PDF 193.57 kB]
  příloha 2 Komentář RO č. 26_2018 [PDF 191.54 kB]
  příloha 3 Komentář RO č. 27_2018 [PDF 196.27 kB]
  příloha 4 Komentář RO č. 1_2019 [PDF 190.82 kB]
  příloha 5 Komentář RO č. 2_2019 [PDF 187.83 kB]
 15. bod 15 Žádost o zrušení předkupního práva a zákazu zcizení-anon. [PDF 92.81 kB]
 16. Informace z výborů zastupitelstva
 17. Diskuze členů ZM
 18. Závěr

 

 


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top