3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

Datum konání: středa 20. února 2019, 17:00 hodin
Místo: zasedací místnost MěÚ Šlapanice

Záznam zasedání:

Zápis:

Bude doplněn po zasedání.

Podklady:

Pozvánka na 3. ZM [PDF 153.21 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019 [PDF 76.18 kB]

Program 3. ZM 20.2.2019-aktualizovaný[PDF 76.84 kB]

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání
 5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 6. Informace ST, MST, TAJ
 7. Diskuze občanů
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice-Ponětovice-anon. [PDF 92.42 kB]
  bod 8 - příloha GP 3175-9-2018-anon. [PDF 814.08 kB]
  bod 8 - ev.č. 0419 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 40.92 kB]
  bod 8 - ev.č. 0418 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.84 kB]
  bod 8 - ev.č. 0421 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.46 kB]
  bod 8 - ev.č. 0420 -2018 Kupní smlouva-anon. [PDF 41.3 kB]
  bod 8 - ev.č. 0013 -2019 Kupní smlouva-anon. [PDF 44.66 kB]
 9. Prodej částí pozemků p.č. 3474-15, p.č. 3581 a p.č. 3582, v k.ú. Šlapanice u Brna, společnosti E.ON distribuce, a.s.-anon. [PDF 29.77 kB]
  bod 9 - příloha 2 ortofoto [PDF 593.27 kB]
  bod 9 - příloha 5 Kupní smlouva 0451_2018-anon. [PDF 54.57 kB]
 10. Převod pozemku p.č. 742-4, k.ú. Šlapanice u Brna do vlastnictví města Šlapanice [PDF 74.18 kB]
  bod 10 - příloha 1 - info o pozemku 742_4 [PDF 360.5 kB]
  bod 10 - příloha 2 ortofoto [PDF 744.97 kB]
  bod 10 - příloha 3 Žádost o převod - vlastník stavby- GDPR-anon. [PDF 140.14 kB]
 11. Kupní smlouva ev.č. 0034-2019, na pozemky p.č. 3082-2 a p.č. 3099-31, k.ú. Šlapanice u Brna-anon. [PDF 75.19 kB]
  bod 11 - příloha Kupní smlouva ev.č. 0034-2019-anon. [PDF 49.46 kB]
 12. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj - Rekonstrukce ul. Jungmannova [PDF 71.73 kB]
 13. Rozpočet sociálního fondu 2019 [PDF 71.99 kB]
 14. Informace o provedených rozpočtových opatřeních [PDF 71.32 kB]
  příloha 1 Komentář RO č. 25_2018 [PDF 193.57 kB]
  příloha 2 Komentář RO č. 26_2018 [PDF 191.54 kB]
  příloha 3 Komentář RO č. 27_2018 [PDF 196.27 kB]
  příloha 4 Komentář RO č. 1_2019 [PDF 190.82 kB]
  příloha 5 Komentář RO č. 2_2019 [PDF 187.83 kB]
 15. bod 15 Žádost o zrušení předkupního práva a zákazu zcizení-anon. [PDF 92.81 kB]
 16. Informace z výborů zastupitelstva
 17. Diskuze členů ZM
 18. Závěr

 

 


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top