Svoz odpadů na přelomu roku

09. 12. 2019 /

Svozy odpadů na přelomu roku proběhnou beze změn podle rozpisů.

  Poslední svoz v roce 2019 První svoz v roce 2020
Kontejnery na plast 26. 12. 2019 1. 1. 2020
Kontejnery na papír 25. 12. 2019 2. 1. 2020
Kontejnery na sklo 20. – 21. 12. 2019 3. – 4. 1. 2020
Kontejnery na bioodpad 31. 12. 2019 28. 1. 2020
Komunální odpad (dle lokality) 30. – 31. 12. 2019 6. – 7. 1. 2020
Pytle s papírem od domácností 11. 12. 2019 8. 1. 2020
Pytle s plasty od domácností 18. 12. 2019 1. 1. 2020

 

Kalendář svozu pytlového tříděného odpadu pro rok 2020 naleznete na webu města a také v příštím čísle Šlapanického zpravodaje (06/2019), které vyjde ve dnech 13. - 15. 12.

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.sateso.cz, v období 23. - 29. 12. budou oba sběrné dvory uzavřeny). Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště. 

Další informace naleznete na webu https://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/