Rozcestník

Odvoz komunálního odpadu

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Dalibor Martišek
Číslo kanceláře: 115
Tel.: 533 304 341
725 542 567
E-mail: martisek@slapanice.cz

Informace k vyřízení:

V rámci činnosti MěÚ Šlapanice jsou poskytovány informace k pytlovému sběru, vydávání pytlů a čárových kódů.

Občané města Šlapanice - s účinností od 1. 1. 2013 nehradí žádné poplatky spojené se svozem komunálního odpadu.

Pouze podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Šlapanice.

Poplatek:
•  2.750 Kč/rok + DPH za nádobu 110 l
•  5.500 Kč/rok + DPH za nádobu 240 l
•  27.500 Kč/rok + DPH za kontejner 1100 l

Svoz odpadů v roce 2019

Od 1. 1. 2019 došlo ke změně svozové společnosti ve městě. Nově zajišťuje svoz a likvidaci odpadů společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

Změny v režimu svozu odpadů od 1. 1. 2019:

  • svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
  • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
  • svoz pytlů probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
  • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) jsou umístěny celoročně 

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v lichý týden ve středu, v sudý týden ve čtvrtek
papír: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
sklo: 1x za dva týdny, vždy v sobotu
bioodpad: 1x za dva týdny, v případě potřeby zajišťuje mimořádný svoz společnost Sateso.
Na letní sezónu roku 2019 je sjednán mimořádný svoz bioodpadu 1x týdně.

Od 28. 3. jsou na sběrných místech umístěny bílé kontejnery na čiré sklo. Zelené kontejnery jsou ponechány na stávajících místech a budou sloužit pouze pro odkládání skla barevného.

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Mapa rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu [JPG 527,27 kB]

Svozový kalendář

Kalendář obsahuje termíny svozu pytlů s tříděným odpadem od domácností.

 

Svozový kalendář 2020 (PDF 233.26 kB)


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top