Rozcestník

Odvoz komunálního odpadu

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Dalibor Martišek
Číslo kanceláře: 115
Tel.: 533 304 341
725 542 567
E-mail: martisek@slapanice.cz

Informace k vyřízení:

V rámci činnosti MěÚ Šlapanice jsou poskytovány informace k pytlovému sběru, vydávání pytlů a čárových kódů.

Občané města Šlapanice - s účinností od 1. 1. 2013 nehradí žádné poplatky spojené se svozem komunálního odpadu.

Pouze podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Šlapanice.

Poplatek:
•  2.750 Kč/rok + DPH za nádobu 110 l
•  5.500 Kč/rok + DPH za nádobu 240 l
•  27.500 Kč/rok + DPH za kontejner 1100 l

Svoz odpadů

Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

  • svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
  • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
  • svoz pytlů probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
  • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) jsou umístěny celoročně 

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
papír: 2x týdně, z toho v lichý týden v pondělí a středu, v sudý týden v pondělí a čtvrtek
sklo barevné: 1x za dva týdny, vždy v lichý čtvrtek,
sklo čiré: 1x za měsíc, vždy v lichý čtvrtek
bioodpad duben - listopad: 1x týdně, z toho v lichý týden ve čtvrtek, v sudý týden v úterý
bioodpad mimo sezónu: 1x za měsíc, vždy v sudé úterý

Jak správně třídit odpad (PDF 55.54 kB)

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Mapa rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu [JPG 527,27 kB]

Sběrná střediska odpadů

Provozovatelem Sběrných středisek odpadů v ulicích Zemědělská a Dlouhá je od 1. 9. 2020 svozová společnost KTS Ekologie, s.r.o., která zajišťuje svoz a likvidaci odpadů ve městě. Informace o provozní době naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu/.

Svozový kalendář

Kalendář obsahuje termíny svozu pytlů s tříděným odpadem od domácností.

 

Svozový kalendář 2020 (PDF 233.26 kB)

Svozový kalendář 2021 (PDF 148.14 kB)

Svozový kalendář 2021 (JPG 243.44 kB)


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top