Rozcestník

Odvoz komunálního odpadu

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Dalibor Martišek
Číslo kanceláře: 115
Tel.: 533 304 341
725 542 567
E-mail: martisek@slapanice.cz

Informace k vyřízení:

V rámci činnosti MěÚ Šlapanice jsou poskytovány informace k pytlovému sběru, vydávání pytlů a čárových kódů.

Občané města Šlapanice - s účinností od 1. 1. 2013 nehradí žádné poplatky spojené se svozem komunálního odpadu.

Pouze podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Šlapanice.

Poplatek:
•  2.750 Kč/rok + DPH za nádobu 110 l
•  5.500 Kč/rok + DPH za nádobu 240 l
•  27.500 Kč/rok + DPH za kontejner 1100 l

Svoz odpadů

Svoz a likvidaci odpadů zajišťuje společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. včetně zajištění pytlového sběru od nemovitostí. 

  • svoz komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí a úterý (rozdělení ulic níže, také viz mapka)
  • pytle se separovanými plasty nebo papírem není nutné označovat čárovým kódem
  • svoz pytlů probíhá ve středu viz svozový kalendář, papír jen 1× za 4 týdny
  • hnědé plastové kontejnery (bioodpad) jsou umístěny celoročně 

Svoz kontejnerů s tříděným odpadem:

plast: 1x týdně, z toho v lichý týden ve středu, v sudý týden ve čtvrtek
papír: 1x týdně, z toho v sudý týden ve středu, v lichý týden ve čtvrtek
sklo: 1x za dva týdny, vždy v lichou sobotu, oba druhy současně
bioodpad: 1x týdně, z toho v sudý týden ve čtvrtek, v lichý týden v úterý

Jak správně třídit odpad (PDF 55.54 kB)

Žádáme občany, aby si vynášeli popelnici ke svozu pouze pokud je zcela zaplněná.

Rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu

Pondělí

8. května; Akátová; Brněnská (bytové domy 85–105); Brněnská Pole; Čechova; Dlouhá; Husova; Hybešova; Jana Dvořáka; Janáčkova; Jiráskova; Jiříkovská; Jungmannova; Karla Čapka; Kobylnická; Kosmákova; Lidická; Nádražní; Ponětovská; Příční; Smetanova; Svatojánské nám. 1–12, 14–16, 18–22; Štefánikova; Švehlova; Tyršova; Václavská; Vrchlického; Wurmova; Zemědělská

Úterý

Bedřichovice (celé); B. Němcové; Bedřichovická; Bezručova; Brněnská (mimo bytové domy 85–105); Bří Mrštíků; Havlíčkova; Hrabalova; Hrubínova; Hřbitovní; Janská; Kalvodova; Kollárova; Komenského; Masarykovo nám.; Na Poříčí; Na Zahrádkách; Nad Zámkem; Nerudova; Palackého; Pod Žurání; Riegrova; Seifertova; Slunná; Starý Dvůr; Sušilova; Svatojánské nám. 13, 17; Těsnohlídkova; Za Humny; Zámečnické nám.

Mapa rozdělení ulic pro svoz komunálního odpadu [JPG 527,27 kB]

Svozový kalendář

Kalendář obsahuje termíny svozu pytlů s tříděným odpadem od domácností.

 

Svozový kalendář 2020 (PDF 233.26 kB)


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top