Svoz odpadů na přelomu roku

14. 12. 2020 /

Svozy odpadů na přelomu roku proběhnou beze změn (vyjma svozu skla) podle rozpisů. U svozů skla dojde ke změně frekvence svozu: barevné sklo lichý čtvrtek 1x za 14 dnů, čiré sklo lichý čtvrtek 1x za měsíc. 

 Poslední svoz v roce 2020První svoz v roce 2021
Kontejnery na plast30. 12. 20206. 1. 2021
Kontejnery na papír31. 12. 20207. 1. 2021
Kontejnery na sklo barevné1. 12. 20207. 1. 2021
Kontejnery na sklo čiré1. 12. 20207. 1. 2021
Kontejnery na bioodpad29. 12. 202026. 1. 2021
Komunální odpad (dle lokality)28. - 29. 12. 20204. - 5. 1. 2021
Pytle s papírem od domácností9. 12. 20206. 1. 2021
Pytle s plasty od domácností30. 12. 202013. 1. 2021

 

Kalendář svozu pytlového tříděného odpadu pro rok 2021 naleznete na webu města a také v prosincovém čísle Šlapanického zpravodaje (06/2020).  

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr. Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.   

Sběrné dvory budou v termínech 24. – 26. 12., 31. 12. a 1. 1. uzavřeny. Otevírací doba dvoru na ulici Zemědělská bude v termínu od 28. do 30. prosince od 8 do 15 hodin. Další informace o sběrných dvorech naleznete na webu https://www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu.

Další informace naleznete na webu https://www.slapanice.cz/komunalni-odpad/