Urbanisticko-dopravní studie města představena zastupitelům

04. 03. 2021 /

Ing. arch. Lukáš Grasse představil zastupitelům na společném setkání, jež se konalo ve čtvrtek 4. března 2021, 1. etapu Urbanisticko-dopravní studie města.

Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice je koncepční studií, která slouží jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, dále jako podklad pro rozhodování v rámci investičních záměrů města, ale i jiných dotčených orgánů.

Studie byla zadána na základě Akčního plánu 2020 – 2021 v rámci Strategického plánu rozvoje města Šlapanice 2020 – 2025. Zadání bylo zpracováno Komisí územního rozvoje města Šlapanice a schváleno Radou města Šlapanice dne 8. ledna 2020.

https://www.cka.cz/cs/souteze/pripravovane/cukrovar-nove-centrum-slapanic

Ing. arch. Lukáš Grasse představil zastupitelům Urbanisticko-dopravní studii města