Rozcestník

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů města vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

Strategický plán rozvoje města 2020 - 2025

Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Šlapanice se uskutečnilo v pondělí 4. listopadu 2019 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice od 18 hodin. V rámci projednání byl prostor i pro připomínky občanů. Připomínky je možné zasílat do 10. listopadu 2019 také na adresu strnadova@slapanice.cz

Během června 2019 probíhalo dotazníkové šetření. Odpovědi občanů byly zpracovány a můžete se s nimi seznámit již nyní.

Veškeré výsledky včetně odpovědí "nevím/nemohu posoudit": Průzkum názorů občanů (PDF 897.2 kB)

Úroveň spokojenosti občanů (bez odpovědí "nevím/nemohu posoudit"): Úroveň spokojenosti (PDF 275.76 kB)

Celý návrh vznikl na základě dosud získaných informací. Nicméně proces strategického plánování stále probíhá a cílem města Šlapanice je svůj Strategický plán zpracovat tak, aby neopomněl žádnou důležitou skutečnost, hodnotu či aktivitu. Zapojte se proto, prosím, do připomínkování (Připomínkový list (DOCX 38.76 kB).

Strategický plán má tři zásadní části, které na sebe logicky navazují a bez jejichž vzájemné provázanosti není možné dosáhnout požadovaných výsledků. Jedná se o:  

  1. Analytickou část (ZIP 3.15 MB)
  2. Návrhovou část (ZIP 198.92 kB)
  3. Implementační část (ZIP 266.51 kB)

Obsah a průběh zpracování strategického plánu je uveden ve Zprávě ke Strategickému plánu rozvoje města (PDF 144.54 kB).    

Další informace o přípravě Strategického plánu rozvoje města naleznete na projektovém webu: https://projekty.slapanice.cz/projekty-pro-nbsp-meu/aktualizace-strategickeho-planu-rozvoje-mesta/

Děkujeme za Váš zájem o rozvoj našeho města! 


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top