Novinky ve svozu odpadů v roce 2022

11. 09. 2021 /

1. ledna 2022 jednak nabyde účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, která nově zavádí poplatek za vývoz komunálního odpadu, jednak je do tohoto data možné zapojit se do systému svozu tříděného odpadu od domu – papír, plast, bioodpad

Veškeré potřebné informace o svozu a organizaci komunálního odpadu naleznete na: Poplatek za komunální odpad - Město Šlapanice (slapanice.cz).

Veškeré potřebné informace o svozu a organizaci tříděného odpadu od domu – papír, plast, bioodpad naleznete na: Svoz odpadu - Město Šlapanice (slapanice.cz).