Obšlap Šlapanic

13. 09. 2021 /

V neděli 12. září 2021 se více než tři desítky zájemců vydaly pod taktovkou Ing. arch. Lukáše Grasseho, zpracovatele nové urbanistické studie města a starostky města, Mgr. Michaely Trněné na urbanistickou procházku.

Cílem tří a půl  hodinového šlapanického obšlapu bylo seznámit občany s nosnými prvky připravované studie a zapojit je do úvah nad dalším rozvojem našeho města. Nejdiskutovanějšími tématy byla přirozeně doprava, obchvat města, vzhled ulic a zeleně uvnitř i v okolí města. Na našich stránkách je již zveřejněna první fáze studie.