„Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“

07. 10. 2022 /

Hudební škola Yamaha byla v Japonsku založena v době, kdy sílila poptávka po alternativě k tradiční výuce hry na hudební nástroje, a od té doby si díky stálé aktualizaci a diferenciaci metod, forem a obsahu získala pevné postavení v hudebním světě. V Evropě působí více než 50 let, v České republice pak 28 let.

Díky manželům Šimůnkovým, kteří v roce 1999 zřídili učebnu pro kurzy Yamaha, může hudební škola působit i ve Šlapanicích. V této učebně se vyučují především předškolní programy. Většina nástrojové výuky pak probíhá v základní škole.

Metoda je výjimečná tím, že umožňuje všem, od nemluvňat až po seniory, propracovanými, zábavnými a efektivními způsoby skupinového vyučování rozvíjet hudební schopnosti i dovednosti a seznamovat se s hudbou.

Škola YAMAHA vychází z předpokladu, že všechny děti již od nejútlejšího věku spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus.  
Rozsah vzdělávání proto obsahuje výjimečnou třístupňovou hudební „přípravku“ pro nemluvňata již od 4 měsíců (Robátka), batolata (První krůčky k hudbě) a předškoláky (Rytmické krůčky).

V Robátkách děti hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu porozumět. Pomocí hudby rozvíjejí všechny smysly.

V Prvních krůčcích k hudbě prožívají děti témata blízká svému věku. Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybovými hrami, příběhy, motorickými cvičeními a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

V Rytmických krůčcích zvládají hravou formou základy hudební nauky. Při praktických aktivitách (zpěv, hra na zobcovou flétnu, rytmické a rytmicko-melodické nástroje) děti získávají základní hudební vědomosti, dovednosti a návyky, které mohou později využít v navazujících instrumentálních programech.
Pro děti od tří let, které by se chtěly pomocí hudby učit cizí jazyk, je určen doplňkový program Anglicky s písničkou.
Školáci i dospělí mohou ve Šlapanicích navštěvovat programy Kytara (základy klasické i doprovodné) a Zobcová flétna (sopránová a souběžně s ní altová).

Spektrum možností hudebního vzdělávání doplňují v dalších pobočkách Hudební školy YAMAHA v Brně Keyboard, Elektrická kytara, Populární zpěv, Bicí a Ukulele.

S učiteli Hudební školy YAMAHA se potkávají žáci nejen při výuce. Ti nejmenší se každý rok těší na karnevaly, školáci zase na letní hudební tábory, kde mají možnost si vyzkoušet další hudební nástroje, populární zpěv, zdokonalit se v angličtině, tanci, sportovat, hrát divadlo, soutěžit a zažít mnohá dobrodružství.  

Dagmar Poláková
ředitelka brno.yamahaskola.cz 

A koho tedy mohou děti ve třídách potkat?

 

Hana ŠimůnkováHana Šimůnková  
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Havířově, obor učitelství v MŠ. Po maturitě jsem učila 6 let v mateřské škole do nástupu na mateřskou dovolenou.
Moje lektorská historie v Yamaze se píše od roku 1998 dodnes. Ve Šlapanicích učím předškolní programy První krůčky k hudbě a Rytmické krůčky. Pro školu připravuji každoročně karnevaly pro děti, uváděla jsem koncerty. S dětmi se zúčastňujeme řady vystoupení, hlavně na akcích města Šlapanice.
Miluji práci s dětmi. Jejich bezprostřednost, nefalšovanou radost z činností, které je baví. A mě velmi baví jim tu radost z hudby dopřávat.
Stále mne motivují a inspirují šťastné a spokojené děti a jejich rodiče. Když vidím, jaké dělají děti pokroky, kam je hudba posouvá, jakou z ní mají radost, že se stále do mých lekcí těší. A rodiče, kteří se ke mně vracejí s dalšími sourozenci.

 

Klára Mladá

Klára Mladá
Co se týče studia hudby, navštěvovala jsem základní uměleckou školu a věnovala se oboru klavír a komorní zpěv. V Hudební škole Yamaha učím od roku 2019.
Jsem lektorkou předškolních programů, konkrétně Robátek, což jsou miminka od 4 do 18 měsíců, těm pomáháme s objevováním světa, rozvíjením schopností a vztahů. U Prvních krůčků k hudbě, které jsou určeny pro děti do 4 let už více rozvíjíme rytmické cítění, pracujeme s dynamikou a tak podobně.
Miluji hudbu a děti, zároveň jsem člověk, který má rád určitý řád a systém. A výuka v Yamaze je na systematičnosti založená. Líbí se mi hledat rovnováhu mezi metodikou výuky a dětmi, které nemají o nějakém řádu ani ponětí.
Ráda předávám zkušenosti, inspiruji a motivuji. Hudba sama o sobě je velmi inspirující a motivující. A vidět děti, jak díky ní přirozeně a hravě rostou a rozvíjejí všechny své schopnosti, je krásné a velmi obohacující.  

 

Klára Zbytovská  
Hudbě se věnuji již od dětství. V pěti letech jsem začala hrát na housle v ZUŠ. Pokračovala jsem na konzervatoři a poté na Pedagogické fakultě MU. Při studiu na konzervatoři jsem si přibrala klavír a také saxofon. Na vysoké škole jsem se stala členkou Pěveckého sboru Pedagogické fakulty MU. Od absolvování PedF MU působím jako učitelka v ZUŠ a zároveň se věnuji orchestrální praxi.
V Hudební škole Yamaha vyučuji v předškolních programech Robátka a První krůčky k hudbě.
Na této práci mě nejvíc zaujala možnost věnovat se nejmenším dětem. Je to skvělá příležitost, jak v nich probouzet a podporovat lásku k hudbě, zpěvu, tanci a rozvíjet u nich hudební předpoklady. Je úžasné pozorovat, jak malinké děti už od čtyř měsíců během jednotlivých lekcí hudbu vnímají, jak se postupně zapojují do jednotlivých činností a jak v průběhu školního roku rostou jejich dovednosti.        

 

Lucie HrůzováLucie Hrůzová  
Vystudovala jsem magisterský program zaměřený na personální management a organizační rozvoj na Masarykově Univerzitě a bakalářský diplom v podobném oboru jsem získala při studiu na University of South Wales ve Velké Británii.
V hudební škole Yamaha nyní učím třetím školním rokem kurz Anglicky s písničkou. Hlavním cílem programu je budování lásky k jazyku a vnitřní motivace k tomu, aby se děti angličtinu učily samy a rády i v pozdějším věku. Výuka probíhá interaktivní formou pomocí písniček a her, kdy děti kromě práce s anglickými slovíčky rozvíjí také hrubou motoriku a spolupráci ve skupině.
Na výuce mě baví sledovat radost, smích a pokroky dětí, které po velmi krátké době dokáží pochopit aktivitu a začít komunikovat v cizím jazyce. Ráda předám kousek toho, co mě bavilo a baví dál, dětem, kterým se angličtina bude hodit celý život. Nikdy není brzy ani pozdě ji začít poznávat.  

 

Michaela Poláková
Absolvovala jsem ekonomický obor v magisterském studiu na Masarykově univerzitě. Hudební zkušenosti jsem získala především od svých rodičů. Otec učil na katedře hudební výchovy MU, tento obor vystudovala i matka. Od tří let hraji na flétnu, později jsem si přibrala kytaru i jiné nástroje.
V Hudební škole Yamaha ve Šlapanicích učím 16 let. Mými žáky jsou děti i dospělí ve hře na zobcovou flétnu a kytaru. Pro ně také každý rok organizuji letní hudební tábor a podílím se na vedení HŠ Yamaha v Brně a okolí.
Nejvíc mě baví hledat způsoby, jak co nejefektivněji předávat různým typům žáků informace tak, aby je to bavilo a byli motivováni si zahrát třeba jen tak pro radost. Motivací k pedagogické práci jsou mi především spokojení žáci a to, že se do hodin těší. Budujeme si hezké přátelské vztahy.  

 

Pavla OrálkováPavla Orálková  
Vystudovala jsem bakalářské studium hudební výchovy a češtiny na pedagogické fakultě a momentálně pracuji na magisterském titulu.
V Hudební škole Yamaha učím už čtvrtým rokem zobcovou flétnu a akustickou kytaru. Loni jsem svoje pole působnosti rozšířila také o výuku příčné flétny.
Pedagogické činnosti se věnuji už od svých 17 let. Kromě působení v Yamaze aktivně vedu a hraji ve svém souboru o šesti hudebnících, s nimiž se věnuji zejména argentinskému tangu.
Svou práci vnímám nejen jako předávání zkušeností a dovedností, ale také jako výchovu k životu, ve kterém má hudba své místo, nicméně respektuji, že pro každého je jinak velké a jinak důležité. Věřím, že hudba nás může obohatit a rozvíjet v mnoha různých ohledech. Největší satisfakcí je pro mě pohled na děti inspirované a motivované ke hraní. Ke své profesi přistupuji nenásilně, s respektem a především s radostí.