Rozcestník

FILTR Články

Sedmé Líté boje pod šlapanickým radničním mečem

01. 12. 2023 / Spolky

Šedesát šachistů se sešlo na již sedmém ročníku šlapanického rapidu Líté boje pod radničním mečem.

Více

Sbírka Koláč pro hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným

01. 12. 2023 / Ostatní

Letošní rok pomohla sbírka Koláč pro hospic nevyléčitelně nemocným lidem v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a v Mobilním hospici sv. Jana v Rajhradě částkou 498 330 Kč. Přímo ve Šlapanicích pak dárci přispěli rekordní částkou 61 891 Kč.

Více

Maminky slavily svátek

31. 05. 2023 / Kultura

Oslavy Dne matek se tentokrát konaly v orlovně i na nádražní ulici. Fotografie z obou akcí naleznete v článku.

Více

Podávání dotací v rámci Nové zelené úsporám Light stále pokračuje

15. 05. 2023 /

Po krátké odstávce je ve světě nová výzva Nová zelená úsporám Light a nabízí výhodné dotace na úsporná opatření pro majitele RD a trvale obývaných rekreačních chat. Od spuštění příjmu žádostí 9.1.2023 navštívilo MAS Slavkovské bojiště, z.s. již přes 220 domácností a pomohlo 200 z nich podat žádost. 160 žádostí je již schváleno a proplaceno.  Dotační poradenství a pomoc s podáním žádosti do NZÚL je poskytována vždy zdarma.

Více

Zápis do mateřských škol nově

24. 04. 2023 / Školství

Vážení rodiče,
v letošním roce proběhne zápis do šlapanických mateřských škol s několika novinkami: Dochází ke zrušení spádovosti podle ulic a nově bude možné využít pro přihlášení a sledování průběhu řízení internetový portál vytvořený za účelem informování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Šlapanice.

Více

Když se táhne za jeden provaz, zvládne se vše

14. 04. 2023 /

MŠ Hvězdička by chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci a průběžnou péči v krizové situaci (nefunkčního topení) a rychlou pomoc ZŠ v čele s panem ředitelem a jeho týmem, a to poskytnutí dočasného prostoru pro děti. Nemalý dík patří také paní Ing. Hana Válkové z radnice města, která se hned v ranních hodinách pustila do zajištění opravy kotle a v neposlední řadě i rodičům, kteří si dokázali zařídit náhradní hlídání dětí, a tak ulehčit nelehkou situaci MŠ. Je vidět, že svět je ještě dobrý a když jde do tuhého, umíme si navzájem pomoci.

Více

I vaše půda si zaslouží lepší péči. Jak na to?

04. 04. 2023 / Ostatní

Každý rok přijdeme v důsledku eroze o 21 milionů tun ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun. Necháváme odtéct a odvát tu nejúrodnější vrstvu půdy, která se tvoří stovky let. Zdravá půda je pro nás přitom nesmírně důležitá, protože nás živí, zadržuje vodu i uhlík. To, v jakém bude stavu, a jestli bude úrodná i za pár let, mohou ovlivnit nejen zemědělci, ale i vlastníci. Projekt Živá půda nabízí pomoc a poradenství zdarma, jak se o půdu správně starat a jak na ní dobře hospodařit.

Více

Malí lyžaři v Olešnici

04. 04. 2023 / Školství

Naše jediná třída s rozšířenou výukou tělocviku na ZŠ Šlapanice se na konci ledna opět zúčastnila čtyř celých dnů na lyžařském výcviku ve Ski areálu v Olešnici na Moravě.

Více

Nový domov, sen se stal skutečností

04. 04. 2023 /

Sen o Novém domově se zrodil před 12 lety. Skutečnost, že po ukončení speciální školy pro lidi s autismem už neexistují navazující služby, se stala děsivou realitou. Praktická škola a terénní služby jsou jen časově omezeným řešením. Katka, tak jako většina jejích vrstevníků s PAS, tráví většinu svých dnů doma. A stárne nejen Katka, ale i její rodiče. 

Více

Oblastní charita Rajhrad díky rekordnímu výtěžku z Tříkrálové sbírky zajistí více pomoci a péče potřebným

21. 02. 2023 / Ostatní

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice. Jejím posláním a výjimečností je přinést osobně do každé domácnosti přání radosti, zdraví a požehnání do nového roku. Při té příležitosti probíhá sbírka, jejímž prostřednictvím mohou dárci přispět na pomoc lidem v nouzi. 

Více

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top