Oblastní charita Rajhrad díky rekordnímu výtěžku z Tříkrálové sbírky zajistí více pomoci a péče potřebným

21. 02. 2023 / Ostatní

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice. Jejím posláním a výjimečností je přinést osobně do každé domácnosti přání radosti, zdraví a požehnání do nového roku. Při té příležitosti probíhá sbírka, jejímž prostřednictvím mohou dárci přispět na pomoc lidem v nouzi. 

Tříkrálová sbírka je tak rovněž svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a pocit sounáležitosti. To je jejím výrazným posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem. 

V místě působnosti Oblastní charity Rajhrad pomáhá při realizaci Tříkrálové sbírky téměř 100 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich již mnoho let. Bez nich by sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat. 

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je rekordní; díky všem, kteří se zapojili hotovostním či bezhotovostním darem, činí jeho celková výše 6 065 326 Kč, a stává se tak nejvyšším výtěžkem na celorepublikové úrovni. Svědčí to nejen o obrovské angažovanosti a ochotě lidí pomáhat, ale také o precizní organizaci, kterou dlouhé roky zajišťuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Rajhrad, Mária Durkáčová.

„Tříkrálová sbírka je naší srdeční záležitostí. Spojilo se obrovské množství lidí, kteří  mají společný cíl – podpořit ty, kteří potřebují péči a pomoc a kterým je potřeba se věnovat. Myslím, že hlavní ingrediencí, která hraje v realizaci sbírky zásadní roli, je láska. Je to pro mě poslání a svou práci dělám srdcem. Spoustu let spolu se svými kolegy buduji vztahy mezi dobrovolníky, zastupiteli obcí a farníky. Nejde to ze dne na den, lidé musí cítit důvěru. Protože jsme konzistentní, lidé si nás pamatují a jsou ochotni pomoci, když je to třeba. Všechno je o dlouhodobé spolupráci. Děkujeme všem, kteří hotovostním či bezhotovostním darem do sbírky přispěli, a rovněž těm, kteří pomohli roznášet požehnání do domovů,“ říká Mária Durkáčová. 

Vděčnost cítí také ředitel Oblastní charity Rajhrad, Mgr. Zdeněk Strašák: 

„Moc si vážíme ochoty lidí pomáhat. Do Tříkrálové sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti a koledníci, kterým moc děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou podporu. Stejně tak děkujeme obcím, které s námi léta spolupracují. Díky vám můžeme realizovat charitní cíle pro tento rok a pomáhat těm, kteří nás potřebují.”

Letošní výtěžek chce Oblastní charita Rajhrad využít na:

•       pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,

•       výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,

•       vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,

•       otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,

•       pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,

•       vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,

•       podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť,

•       zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

Závěrem Zdeněk Strašák dodává: „Tradiční Tříkrálová sbírka je pro Charitu neodmyslitelným přínosem; jejím prostřednictvím pomáháme především ve svém bezprostředním okolí. Pečlivě se zhodnocuje účel výtěžku a jeho využití. Jde nám především o to, abychom mohli transparentně naplnit potřeby pacientů a klientů všech našich služeb. Je pro mě povzbuzením, když vidím solidaritu lidí, ochotu vystoupit z bubliny pohodlí. Je to pro mě také zpráva, že je péče našich zaměstnanců veřejností oceňovaná a přijímaná. Ke kvalitě našich služeb přispívají také dobrovolníci a dárci. Ať je rok 2023 rokem, kdy budeme dál společně tvořit smysluplné věci a hodnoty. Srdečně děkuji a těším se na spolupráci.”

Fotografie z letošní šlapanické tříkrálové sbírky naleznete v galerii článku.