I vaše půda si zaslouží lepší péči. Jak na to?

04. 04. 2023 / Ostatní

Každý rok přijdeme v důsledku eroze o 21 milionů tun ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun. Necháváme odtéct a odvát tu nejúrodnější vrstvu půdy, která se tvoří stovky let. Zdravá půda je pro nás přitom nesmírně důležitá, protože nás živí, zadržuje vodu i uhlík. To, v jakém bude stavu, a jestli bude úrodná i za pár let, mohou ovlivnit nejen zemědělci, ale i vlastníci. Projekt Živá půda nabízí pomoc a poradenství zdarma, jak se o půdu správně starat a jak na ní dobře hospodařit.

V Česku vlastní půdu přes 3 miliony lidí. Občas na ní hospodaří zemědělci, kteří se víc zaměřují na zisk a množství produkce než na zdraví půdy a okolní krajinu. Vlastníci půdy však mají možnost, jak zajistit udržitelné hospodaření. Pokud se rozhodnou pro zlepšení stavu zemědělské půdy, Živá půda jim nabízí plnou podporu a pomoc.

Před rokem a půl spustila Živá půda poradnu pro vlastníky půdy, která poskytuje individuální rady pro každého vlastníka na základě jeho specifických potřeb. Stačí ji k tomu pouze znát parcelní číslo a ideálně také pachtovní smlouvu. Poradci na základě údajů z registru půdy, katastru nemovitostí, map a satelitních snímků prověří stav půdy, zjistí erozní ohrožení, i kdo a jak na ní hospodaří. Následně navrhnou optimální způsob hospodaření tak, aby se půda zlepšila. Pomohou i s domluvou se stávajícím zemědělcem nebo s výběrem nového.
Na webu Živé půdy se  vlastníci dozví řadu zajímavých informací, které jim pomohou se zorientovat v problematice. Pokud chtějí vlastníci změnit pachtovní smlouvu, zjistit, zda dostávají férové pachtovné nebo najít nového zemědělce, stačí jednoduše napsat do poradny Živé půdy. 

Generátor pachtovních smluv pomůže
Za rok a půl fungování poradny Živé půdy se na ni obrátilo přes dva tisíce vlastníků půdy a farmářů s žádostí o pomoc. Rukama poradců prošly stovky pachtovních smluv, ale bohužel půdu téměř žádná nechránila. To byl hlavní impuls pro vytvoření vzoru smlouvy, který by nastavoval fér podmínky pro obě smluvní strany a současně řešil způsob hospodaření na půdě. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se to podařilo a Živá půda spustila generátor, ve kterém si každý může smlouvu vytvořit zdarma a podle svých požadavků. 
Je těžké si představit vlastníka bytu, kterému by nájemce určil výši nájemného, délku nájmu a podmínky, že v bytě může kouřit, chovat 100 koček, a bez dovolení ubytovat podnájemníka. U půdy je to bohužel běžná praxe. Vlastníci půdy dostanou smlouvu od zemědělců, kterou většinou bez výhrad podepíší, i když je pro ně nevýhodná.
Půda strádá průmyslovým zemědělstvím, má nedostatek organické hmoty, je utužená, ztrácí schopnost zadržovat vodu a živiny. Většina polí je ohrožená erozí. Způsob, jakým zemědělec na půdě hospodaří, ovlivňuje její hodnotu. Správně nastavená pachtovní smlouva chrání půdu a zároveň umožňuje zemědělci dlouhodobě hospodařit se ziskem. Je proto důležité, aby byla ve smlouvě zahrnuta opatření, která budou chránit půdu před erozí, podporovat biodiverzitu a v neposlední řadě zlepšovat její kvalitu.

Experti Živé půdy navštěvují a zaznamenávají příběhy farmářů, kteří hospodaří šetrně a půdu mají ve skvělém stavu. Těchto farmářů není málo, ale mohlo by jich být mnohem víc. Chybí větší poptávka ze strany vlastníků. Řada farmářů je ochotna změnit způsob hospodaření, pokud si to přeje vlastník. Pokud mají vlastníci pochybnosti ohledně toho, co od zemědělce chtít a jak by měl na jejich půdě hospodařit, mohou se obrátit na odborníky ze Živé půdy, kteří jim zdarma poradí. 

Vlastníci půdy, kteří se s pachtýřem nedokážou dohodnout na udržitelném hospodaření, nemusí zoufat. Pacht na dobu neurčitou mohou vypovědět. Mnozí však váhají, protože se obávají, že nenajdou jiného zemědělce a jejich pozemek zůstane ležet ladem. Tato obava je však zbytečná, protože na dohodu se stávajícím pachtýřem nebo nalezení nového mají většinou nejméně rok. Navíc je o půdu zájem, je jí omezené množství a zejména mladší zemědělci se k ní těžko dostávají, což zvyšuje šance na nalezení nového pachtýře.


Chcete se o Živé půdě dozvědět víc?

Navštivte webové stránky www.ziva-puda.cz nebo napište přímo do poradny na poradna@ziva-puda.cz.