Když se táhne za jeden provaz, zvládne se vše

14. 04. 2023 /

MŠ Hvězdička by chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci a průběžnou péči v krizové situaci (nefunkčního topení) a rychlou pomoc ZŠ v čele s panem ředitelem a jeho týmem, a to poskytnutí dočasného prostoru pro děti. Nemalý dík patří také paní Ing. Hana Válkové z radnice města, která se hned v ranních hodinách pustila do zajištění opravy kotle a v neposlední řadě i rodičům, kteří si dokázali zařídit náhradní hlídání dětí, a tak ulehčit nelehkou situaci MŠ. Je vidět, že svět je ještě dobrý a když jde do tuhého, umíme si navzájem pomoci.

Děkuji všem a přeji pěkný jarní čas. 

za MŠ Hvězdička

Monika Žůrková