Zápis do mateřských škol nově

24. 04. 2023 / Školství

Vážení rodiče,
v letošním roce proběhne zápis do šlapanických mateřských škol s několika novinkami: Dochází ke zrušení spádovosti podle ulic a nově bude možné využít pro přihlášení a sledování průběhu řízení internetový portál vytvořený za účelem informování o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Šlapanice.

Zrušení spádovosti

Zastupitelstvo města stanovilo pro zřizované mateřské školy nově jako školský obvod správní území města Šlapanice včetně části Bedřichovice. To znamená, že spádovými školami jsou obě mateřské školy (Hvězdička a Zahrádka) zřizované městem Šlapanice a je na rozhodnutí zákonného zástupce, na kterou ze škol žádost o přijetí dítěte podá (případně na obě školy).

V běžném termínu zápisu bude možné zapsat dítě i do nové třídy MŠ Hvězdička na Masarykově náměstí, která se otevře v září 2023. Další dvě třídy s 48 novými místy na Husově ulici budou otevřeny po dokončení začátkem roku 2024 a proběhne pro ně dodatečný zápis v průběhu školního roku, pravděpodobně koncem letošního roku.

Zápis probíhá ve 3 fázích:

Vydávání přihlášek 17. 4. – 16. 5. 2023
Sběr přihlášek 16. 5. 2023 přímo v MŠ v časech 8:00–13:00 a 13:30–16:30
Přijímací řízení od 25. 5. 2023

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ bude možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek od 17. dubna do 16. května 2023. Pro získání přihlášky některým z níže uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Elektronické vydání přihlášky
Na nově vytvořeném portálu k přijímacímu řízení pro MŠ s adresou: zapisdoms.slapanice.cz ve formátu pdf

Vyzvednutí v mateřské škole
Na každé MŠ dne 25. dubna 2023 od 10.00–14.00 (je třeba mít s sebou kartu pojištěnce)

Vygenerovat a vytisknout na městském úřadu
MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, podatelna v úřední dny, paní Ječmenová (je třeba mít s sebou kartu pojištěnce)

 • Po vygenerování žádosti o přijetí v elektronické podobě získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Žádost generujete jen jednou a případně si ji vícekrát vytiskněte, pokud budete chtít dítě přihlásit do obou škol.
 • Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze registrace a vytisknutí žádosti. Žádost je nutné podepsanou a potvrzenou lékařem předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi. Při osobním podání je třeba mít s sebou také občanský průkaz a rodný list dítěte, GDPR nebo přiložit prosté kopie elektronickým podáním.
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, můžete ji vyzvednout přímo na MŠ 25. dubna od 10–14 hodin nebo na městském úřadu ve Šlapanicích v úředních hodinách.
 • Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře (očkování).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ.

Přihlášky můžete podat

Osobně přímo v MŠ dne 16. května. 2023 od 8.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30 (v obou MŠ, chcete-li podat do obou).
Datovou schránkou (musíte však dodržet termín sběru, který je 16. května 2023).
E-mailem s elektronickým podpisem. Pokud pošlete přihlášku bez elektronického podpisu, MŠ vás vyzve, abyste se do 5 dnů dostavili do MŠ a žádost podepsali.

 • Na žádosti je nutné vybrat preferenci škol, čímž nám sdělíte, kterou školu preferujete více.
 • Při předání žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem přijímacího řízení.
 • V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou mateřské školy. Pokud zákonný zástupce údaje ve stanoveném termínu nedoplní, lze správní řízení usnesením zastavit.
 • Žádost o přijetí je nutné předat v termínu 16. května 2023 (pokud se zákonní zástupci dítěte nedohodnou s ředitelkami jinak).
  Důležitá data

Vydávání přihlášek:
17. 4.–16. 5. 2023

Sběr přihlášek:
16. 5. 2023 přímo v MŠ v časech 8:00–13:00 a 13:30–16:30

Přijímací řízení:
od 25. 5. 2023

Zpětvzetí: 
do 5. 6. 2023

Vydávání rozhodnutí: 
7. 6 2023 od 8:00 do 13:00 a od 13:30 do 16:30 hod.

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě umístilo „nad čarou“ a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 5. června 2023 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za vaši vstřícnost,

MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka

 

Internetový portál pro informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Cílem zavedení centrálního portálu je:

 • zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ,
 • poskytnutí rodičům online informace o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
 • zjednodušení administrace vedení MŠ,
 • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.