Cyklostezky

V roce 2016 vznikla vyhledávací studie cyklotras ve Šlapanicích a okolí a na stavební úřad byla v létě 2017 předána projektová dokumentace na cyklotrasy v okolí Šlapanic, která obsahuje i projektovou dokumentaci pro cyklostezku Šlapanice-Brno. Byla pořízena v rámci založeného Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, v němž se obce ze správního obvodu našeho města sdružily, aby mohly společně lépe realizovat některé projekty – prvním z nich je síť cyklostezek na území těchto obcí. 

 

Cyklostezka Šlapanice - Brno

Byla vybrána varianta Tuřanka s pokračováním podél železniční trati. Navazuje na plánované brněnské cyklotrasy. V rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko byla vytvořena dokumentace pro územní řízení. Dalším krokem bude podání žádosti o dotaci z ITI Brno (Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti). Předpokládaný termín podání dotace je podzim 2017.

 

Cyklostezka Ponětovice

Trasa dokončena. 

 

Cyklostezka Jiříkovice

Trasa je navrhována podél stávající silnice. Město jedná s vlastníky pozemků. 

Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice (cyklo Bedřichovice)

Dlouho připravovaná cyklostezka Šlapanice - Bedřichovice realizovaná v části od tzv. Černého splavu po náves Bedřichovice. Jedná se fakticky o úpravy stávající nezpevněné účelové komunikace, jejíž trasa je vedena prostorem mezi oplocením zahrádek a okrajem polí od odbočky z krajské komunikace u mostu přes Říčku po vyústění na náves v Bedřichovicích o celkové délce 593 m, většinové šířce cca 3,00 m včetně veřejného osvětlení.  

Dodavatel: Strabag, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. J. Leplt, leplt@slapanice.cz 
Zahájení:  březen 2018
Dokončení: podzim 2018 

Cyklostezka


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top