Rozcestník

Silniční správní úřad

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Silniční správní úřad
   
Pracovník oddělení: Ing. arch. Soňa Hanzlová
Číslo kanceláře: 234
Tel.: 533 304 450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení  Bc. Žaneta Kryštofová
Číslo kanceláře:  234
Tel.:  533 304 400
E-mail:  krystofova@slapanice.cz

Speciální stavební úřad
   
Pracovník oddělení:  Ing. Jitka Mutinová
Číslo kanceláře:  233
Tel.:  533 304 559
E-mail:  mutinova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení: Ing. Petra Svobodová
Číslo kanceláře: 233
Tel.: 533 304 642
E-mail: svobodova@slapanice.cz
   
Pracovník oddělení: Ing. Martin Klail
Číslo kanceláře: 233
Tel.: 533 304 815
E-mail: klail@slapanice.cz

Činnost oddělení:

 • Je silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v územní působnosti ORP.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Je silničním správním úřadem pro místní komunikace ve městě Šlapanice
 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací ve městě Šlapanice
 • Je správním orgánem pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v celé územní působnosti ORP.
 • Je speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy, pro místní komunikace a účelové komunikace. Rozhoduje o vydání stavebních povolení a přijímá ohlášení staveb podléhajících ohlášení v celé územní působnosti ORP.

Co je možné si zde vyřídit: 

 • Stavební povolení
 • Ohlášení dopravních staveb
 • Zvláštní užívání pozemních komunikací (ZUK)
 • Povolení částečné či úplné uzavírky pozemních komunikací
 • Připojení – nemovitostí, pozemních komunikací
 • Přechodnou a místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
 • Vyjádření k PD z hlediska silničního správního řádu
 • Povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Vyřízení:

 • osobně
 • listinnou poštou
 • elektronicky – zasláním do datových schránek nebo na podatelnu

Další podrobnosti k vyřízení jednotlivých žádostí a informace o případných poplatcích jsou uvedeny vždy v jednotlivých formulářích (viz. Související dokumenty níže).

Žádáme stavebníky, aby přílohy žádosti o stavební povolení a společné územní rozhodnutí a stavební povolení (projektovou dokumentaci a dokladovou část) dokládali pro urychlení vyřízení žádosti také v digitální podobě na elektrickém nosiči (CD, DVD, flash disk) ve formátu pdf, případně zaslali tyto podklady elektronickou cestou.


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top