Josef Klíč

Josef KlíčPedagog Hudební fakulty brněnské JAMU, člen Moravského kvarteta a koncertní mistr opery Janáčkova divadla v Brně Josef Klíč (nar. 1976) pochází z Moravské Třebové. Žije ve Šlapanicích, jež jsou rodištěm jeho matky. Je absolventem pardubické konzervatoře (1990–1996), brněnské JAMU (ukončil v roce 2000) a japonské Toho Gakuen Academy v Toyamě, nositelem mnoha ocenění interpretačních soutěží: 1995 a 1999 – 3. místo Beethovenův Hradec; 1998 – 1. místo Yamaha, Londýn; 1999 – 3. místo Concours Moderne, Výmar; 2000 – 2. cena + cena za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka ve stejnojmenné soutěži a sklidil také úspěch ve skladatelské soutěži ve švýcarském Bielu.

Jako sólista vystupuje s orchestrálními tělesy, mezi něž patří např. Moravská filharmonie Olomouc, Státní filharmonie Zlín, Janáčkův akademický orchestr nebo Brněnský akademický orchestr. Často vystupuje s našimi i zahraničními předními klavíristy a je vyhledávaným interpretem současných skladatelů. Vážnou hudbou potěšil posluchače v mnoha zemích, mj. v Holandsku, Itálii, Japonsku a Rakousku, ale je také autorem vlastních skladeb, které nezapřou jeho zkušenosti s proudem under‑groundové a alternativní hudby.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top