Dotazy

Hana Brožová 20. 05. 2024

Dobrý den,

na Váš podnět odpovídá paní Ing. Müllerová, vedoucí Odboru správy majetku:

Hřiště Jiráskova bývá většinou otevřené od 9.00 hodin dle provozního řádu, až na výjimečné případy, které jsou ovlivněny počasím (mokrý povrch, déšť apod.) nebo nepřítomností odpovědného pracovníka (např. návštěva lékaře). Stejně tak uzavírání je ovlivněno počasím, ročním obdobím a denním světlem. Někdy je hřiště uzavřeno při neukázněnosti návštěvníků, kteří zde místo sportovních aktivit, na které je hřiště určeno, chodí venčit psy, jezdí na kole, kolečkových bruslích atp., aby nedocházelo k poškozování povrchu. 

Lavičky budou na hřiště při ul. Švehlova instalovány během tohoto týdne.

Děkujeme za podněty.

Ivana Hrušková 21. 05. 2024

Denisa 10. 12. 2023

Dobrý den,
bohužel se jednalo o extrémně nákladnou investici na pronájem v porovnání s využitím. Vzhledem k tomu, že by to znamenalo citelný zásah do městského rozpočtu, město o něm v tuto chvíli neuvažuje.

Děkujeme za pochopení.

Ivana Hrušková 11. 12. 2023

Jana Dolíhalová 30. 09. 2023

Dobrý den, informace ohledně nahlášených českých občanů v bytě můžete získat osobně u paní Šubrtové v kanceláři CzechPoint na MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7 (upozorňujeme, že žádost nemůže být vyřízena na počkání). Co se týče ověření nahlášených cizinců, obraťte se prosím na Oddělení pobytu cizinců: https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-jihomoravsky-kraj.aspx

Ivana Hrušková 03. 10. 2023

Jitka Majkutová 01. 09. 2023

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Na základě konzultace mezi paní Müllerovou, vedoucí Odboru správy majetku a paní Žůrkovou, ředitelkou MŠ Hvězdička, nájezd pro kočárky nelze při současném stavu branky vybudovat, protože to kvůli bezpečnosti pohybu dětí neumožňuje BOZP (nájezd by bylo nutné vybudovat naproti brance a tam chodí děti z/do školky).

Děkujeme za pochopení.

Ivana Hrušková 06. 09. 2023

David Pírek 18. 07. 2023

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Instalace zábran pro průjezd kamionů není možná, bránila by také průjezdu záchranných složek a popelářů. Vedení města osloví místní firmy, aby informovaly své dopravce o využívání jiných tras. Vhodné dlouhodobé řešení situace město hledá. 

Děkujeme za pochopení.

Radka Beránková 27. 07. 2023

Králová 30. 06. 2023

Dobrý den, paní Králová,

řešení hluku náleží Krajské hygienické stanici, kam doporučujeme co nejdříve podat podnět oficiální cestou. KHS by se měla podnětem zabývat a ideálně hluk změřit. Pokud naměří překročení hlukových limitů, pak uloží vlastníkovi komunikace, kterým je v tomto případě Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic JMK, přijmout nápravná opatření (např. změna povrchu, snížení rychlosti). 

Stavba je sice přechodná záležitost, ale i v jejím případě to lze řešit buď s KHS v případě hluku nebo Odborem výstavby, s ohledem na dodržování podmínek vydaného stavebního povolení. V povolení je určitě i povinnost kropit např. staveniště, zdržet se zvýšené prašnosti, hlučnosti apod. Stavby za sebou musí také uklidit vozovky při výjezdu ze staveniště, právě proto aby nedocházelo ke zvyšování prašnosti.

O rozšiřování zeleně město v současnosti neuvažovalo s ohledem na to, že chce začít připravovat regeneraci sídliště. Nicméně situaci předáme k prověření v rámci možnosti výsadby keřů.

Radka Beránková 17. 07. 2023

Hana 24. 06. 2023

Dobrý den, paní Svobodová,

ve Vámi uvedených místech město nevlastní žádné vhodné prostory, v rámci kterých by mohlo podat žádost bance o bankomat. S Vaší žádostí se můžete obrátit na majitele subjektů, jako je například zmiňovaný obchod Penny market s.r.o., nebo Brněnská pole, a.s.

Děkujeme a přejeme hezký den.

Radka Beránková 17. 07. 2023

David Pírek 01. 06. 2023

Dobrý den, děkujeme za podnět. Předali jsme jej pracovní skupině, která se zabývá problematikou dopravního značení a navrhuje úpravy v celém městě. Proces je však poněkud zdlouhavý. Děkujeme za pochopení. 

Ivana Hrušková 08. 06. 2023

David Pírek 30. 05. 2023

Dobrý den, děkujeme za podnět. Předali jsme jej pracovní skupině, která se zabývá problematikou dopravního značení a navrhuje úpravy v celém městě. Proces je však poněkud zdlouhavý. Děkujeme za pochopení. 

Ivana Hrušková 08. 06. 2023

Pavel Zmeškal 10. 05. 2023

Dobrý den pane Zmeškale,
rádi bychom Vás informovali, že přestavba areálu byla zahájena sanací staré ekologické zátěže v roce 2019. Do 31. prosince 2023 dobíhají v areálu Cukrovaru ještě stále sanační práce na odstranění staré ekologické zátěže. Současně se zpracovává územní studie na využití celého areálu (dokončení cca 1Q/2024) a příprava projektové dokumentace budovy sýpky (do konce roku 2023). 

Bude-li vypsán vhodný dotační titul pro sýpku, může se začít stavět v roce 2024/2025. Další objekty lze projektovat až po dokončení územní studie a jejich realizace bude záležet na prioritách města, projektové připravenosti, příp. vhodných dotačních titulech. Celkově je areál Cukrovaru dlouhodobou územní rezervou města pro potřebné záměry. 

Děkujeme za dotaz.

Mgr. Michaela Trněná 17. 05. 2023

Dana Nopová 24. 03. 2023

Dobrý den,

stavba školky má zahradu i potřebná parkovací místa řešeny na vlastním pozemku p.č.2418, tzn. do psího výběhu zasahovat nebude. Psí výběh se kvůli MŠ tedy neruší. Vyměřovací kolíky mohou souviset s plánovanou přestavbou trafostanice (sloupová bude nahrazena kioskovou) a překládkou vedení elektrické energie ze vzdušného vedení do země. Zemní vedení je plánováno v celé oblasti Pardálova a právě na křižovatce Husova-Hybešova má být zahájeno (předpoklad realizace 6-7/2023).

Děkujeme za dotaz.

Radka Beránková 27. 04. 2023

Janíček Jiří 20. 02. 2023

Dobrý den,pane Janíčku,

ano, i když v nemovitosti nikdo nebylí je povinnost zaplatit místní poplatek. Pokud nikdo v nemovitosti nebydlí, lze nastavit minimální poplatek a to 12Kč za měsíc, tj. 144kč za rok.

S pozdravem

Bc. Tereza Rösslerová

 

Tereza Rösslerová 20. 02. 2023

Petr Hájek 07. 02. 2023

Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Konstantní snahou města je co nejlépe informovat své obyvatele všech věkových kategorií všemi dostupnými cestami, mezi které patří i zpravodaj. Zpravodaj se zaměřuje tématy na ty, kteří zde bydlí už dlouho, a zároveň se snaží pomoci nově přistěhovaným v lepší orientaci v dění ve městě. O vámi navrhovaném kroku město také uvažovalo, nicméně vzhledem ke stálé poptávce po zpravodaji v tištěné formě (i přes propagaci internetové verze deníku) nemá v dohledné době město v plánu tuto tradiční tiskovinu rušit ani měnit zavedené podmínky. Děkujeme.

Radka Beránková 08. 02. 2023

Pavel Zmeškal 07. 01. 2023

Dobrý den, 
co se týká nové stavby na ulici Čechova, budou k dispozici 3 parkovací místa ve dvorním traktu, 9 míst venku a 13 míst v rámci Cukrovaru. Tam se část parkovacích míst využívá už nyní.

Děkujeme za dotaz. 

Ivana Hrušková 16. 01. 2023

Dalibor Martišek 30. 11. 2022

Dobrý den, parkovací kotouč (parkovací hodiny) je plastová nebo papírová pomůcka, na které jde nastavit čas příjezdu. Seženete ho např. na poště, v potravinách na Masarykově náměstí nebo papírnictví. Děkujeme za dotaz. 

Parkovací kotouč

Ivana Hrušková 01. 12. 2022

Alena Řezníčková 21. 09. 2022

Dobrý den, informace o umístění volebních okrsků budou dnes vylepeny na všech výlepových plochách ve městě. Děkujeme za dotaz. 

Ivana Hrušková 21. 09. 2022

Novotný 08. 06. 2022

Dobrý den,

město nyní řeší organizační formu péče o děti a s tím spojené vhodné prostory, od kterých se odvíjí i výsledná kapacita. Zatím nemůžeme potvrdit konkrétní číslo. Předpoklad zahájení je 1. 9. 2022. Přihlašování bude možné až po zajištění podmínek provozu. Oslovení rodičů nepřijatých dětí proběhne ve spolupráci s MŠ. Kritérii pro přijetí bude trvalé bydliště a věk dítěte, takže by měly být přijímány děti, které se do MŠ nedostaly. 

S pozdravem

Mgr. Michal Klaška
místostarosta města Šlapanice 

Ivana Hrušková 09. 06. 2022

Pavel Zmeškal 08. 04. 2022

Dobrý den, projekt multifunkčního domu byl představen na 14. zasedání zastupitelstva dne 9. června 2021, od 1:43:00 - https://youtu.be/embPk24NjyI. S pozdravem Anna Mrázová

Anna Mrázová 11. 04. 2022

Petr Přichystal 06. 01. 2022

Dobrý den,

ano, můžete. Jen na formuláři uveďte, že jste bytový dům a k tomu poznačte "svoz 1x za 14dní". Důležité je, aby s tím souhlasili všichni obyvatelé domu a podali tak stejnou registraci. S pozdravem Bc. Tereza Rösslerová

Tereza Rösslerová 10. 01. 2022

Tomas Lipensky 05. 01. 2022

Vážený pane Lipenský, 

omlouváme se za vzniklé komplikace. Portál Občana většinou funguje bez problému. Narazili jsme již na několik problému a snažíme se je postupně odstraňovat. Někdy to stačí zkusit ještě jednou v jiném termínu a je to bez problému. Zkontrolujte si i v adrese aby tam nebylo číslo popisné s lomítkem. Pokud Vám to stále nepůjde odeslat, tak lze formulář odeslat ještě před e-podání, kde formulář naskenujete a odešlete. Ať už pošlete formulář přes portál občana nebo datovou schránkou musíte si pak ještě na podatelně vyzvednout nálepku na danou popelnici, kterou zaregistrujete.

S pozdravem Bc. Tereza Rösslerová

Tereza Rösslerová 06. 01. 2022

Pavel Zmeškal 16. 12. 2021

Dobrý den, jedná se o parcely č. 205 a 206. S pozdravem Anna Mrázová

Anna Mrázová 17. 12. 2021

Olga Vašíčková 30. 11. 2021

Dobrý den, vedení města o zastavení spěšného vlaku jedná se společností KORDIS JMK. Pokud dojde k zařazení vlaku mezi pravidelné spoje, budeme občany informovat. S pozdravem M. Trněná

Anna Mrázová 03. 12. 2021

Jana Martinakova 06. 10. 2021

Dobrý den, město mělo opravu tohoto chodníku v plánu letos. S ohledem na krácené příjmy ji bohužel nebylo zatím možné realizovat. Na objem peněz pro příští rok zatím ještě čekám, ale rádi bychom opravili co nejdříve. S pozdravem A. Mrázová

Anna Mrázová 06. 10. 2021

Jana Böhmová 20. 09. 2021

Dobrý den, ano, už na tom pracujeme. Jakmile bude hotová, zveřejníme ji na webu města i na sociálních sítích. Děkujeme. 

Anna Mrázová 20. 09. 2021

Jan Pecl 13. 09. 2021

Dobrý den,

vedení města se i díky podnětům a dotazům ze strany občanů podařilo s ČD, a.s. a společností KORDIS JMK, a.s. vyjednat, aby spěšný vlak projíždějící Šlapanicemi zastavil v 7.18 hodin ve Šlapanicích, zastávka (tj. zastávka u Brněnských Polí). Příjezd do Brna, hl. n. je v 7.33 hodin. Výjimka bude platit od pondělí 20. září 2021 a jen po dobu oprav silnice na Slatinu. Společnost nadále provádí monitoring obsazenosti spojů, kde by v případě obsazenosti došlo k dalším úpravám.

Děkujeme za dotaz.

Ivana Hrušková 15. 09. 2021