Dotazy

Miroslava Kopicová 11. 07. 2021

Dobrý den, žádná omezení co do času a dne, kdy je možné pálit, ve Šlapanicích nemáme. V případě většího objemu, příp. kouře doporučuji ohlásit hasičům - Hasiči - Město Šlapanice (slapanice.cz)

Anna Mrázová 15. 09. 2021

Pavel Zmeškal 01. 12. 2020

Dobrý den, platí běžná opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky jako je rouška, při vstupu si dezinfikovat ruce a v kinosále dodržovat bezpečnostní rozestupy. Děkujeme.

Kancelář starostky 01. 12. 2020

Tomáš Sova 11. 11. 2020

Dobrý den, můžeme potvrdit, že se dětská skupina Sokolík opravdu uzavřela kvůli nákaze Covid-19.

Kancelář starostky 13. 11. 2020

Libor Charvát 25. 09. 2020

Dobrý den, pokud se jednalo o jógu v orlovně, pak kontakt na paní Táňu: tel. 731 113 687, e-mail: zavrtat@seznam.cz. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Martin Matějík 27. 08. 2020

Dobrý den, město připravuje studii proveditelnosti skateparku v lokalitě za tenisovými kurty u cyklostezky na Ponětovice. Realizace bude záviset na tom, co prokáže studie proveditelnosti. Děkujeme za dotaz.

Oddělení pro komunikaci s veřejností 12. 10. 2020

Bohdana Krejčí 05. 07. 2020

Dobrý den, tento areál není zatím v majetku města, proto se, prosím, s dotazem obraťte na společnost Brněnská pole Invest. Kontakt naleznete na webu https://www.brnenskapole.cz/kontakt. Děkujeme. 

Oddělení pro komunikaci s veřejností 14. 07. 2020

Závady ve městě

Alexandr Kiszling, Brněnská 105, Šlapanice 20. 05. 2024

Dobrý den, 

dle informací Odboru správy majetku by měla být oprava díry v komunikaci provedena během letošního léta.

Děkujeme za podnět.

Ivana Hrušková 21. 05. 2024

Dana Nopová 10. 05. 2024

Dobrý den,

Váš podnět jsme předali Odboru správy majetku, který zajistí kontrolu i nápravu stavu psího výběhu. Pracovníci Správy nemovitostí města Šlapanice sekají trávníky ve městě kontinuálně, dle informací mělo proběhnout sekání trávy na ulici Husova vč. psího výběhu v uplynulých dnech. Poté kolegové prověří uchycení plotu na vodící drát a další možnosti (např. přidání dlaždic). Rozšíření herních prvků není v letošním roce plánováno. 

Děkujeme.

Ivana Hrušková 13. 05. 2024

Stražovská 10. 03. 2024

Dobrý den, 

naši pracovníci vrátili kanalizační kryt na své místo a otvor je tak uzavřen. Děkujeme za upozornění. 

Ivana Hrušková 13. 03. 2024

Radek 10. 03. 2024

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Pracovníci Správy nemovitostí města Šlapanice uvolněnou značku zajistili.

Ivana Hrušková 13. 03. 2024

Jan Fojtík 23. 02. 2024

Dobrý den,

podnět byl předán Správě nemovitostí města Šlapanice. 

Děkujeme.

Ivana Hrušková 27. 02. 2024

Jan Fojtík 16. 02. 2024

Dobrý den,

podnět jsme předali Odboru správy majetku, který již řeší opravu kanálu a vadného potrubí. V úterý 27. 2. by mělo dojít ke kontrole stavu potrubí, podle kterého se rozhodne o dalším postupu. Opravu vozovky převzala Správa nemovitostí města Šlapanice.

Děkujeme.

Ivana Hrušková 27. 02. 2024

Karel Tesařík 30. 01. 2024

Dobrý den, děkujeme za váš podnět, naši kolegové už o problému ví. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah v chráněné krajinné oblasti, předali jsme celou záležitost k rychlé nápravě Jihomoravskému kraji, který je správcem této oblasti.

Radka Beránková 01. 02. 2024

Tomáš Fojtík 03. 01. 2024

Dobrý den,

děkujeme za podnět, oprava silnice je zadána. Může však probíhat až při teplotě vyšší než 10 °C, proto zatím nemůže být provedena.

Děkujeme za pochopení.

Ivana Hrušková 10. 01. 2024

Aleš Vodička 08. 12. 2023

Dobrý den,

podle sdělení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, pod jejichž správu tato komunikace spadá, by měla být oprava provedena do Vánoc. 

Děkujeme za dotaz.

Ivana Hrušková 12. 12. 2023

Alxandr Kiszling 19. 09. 2023

Dobrý den, děkujeme za podnět, pracovníci Správy nemovitostí města Šlapanice již značku opravili. 

Ivana Hrušková 03. 10. 2023

Jana Uhrová 08. 09. 2023

Dobrý den, danou havárii řešila Vodárenská akciová společnost, a.s. Poruchy můžete hlásit přímo na havarijní linku 545 532 270 (nonstop). Děkujeme.

Ivana Hrušková 03. 10. 2023

David Pírek 01. 06. 2023

Dobrý den, děkujeme za podnět. Předali jsme jej pracovní skupině, která se zabývá problematikou dopravního značení a navrhuje úpravy v celém městě. Proces je však poněkud zdlouhavý. Děkujeme za pochopení. 

Ivana Hrušková 08. 06. 2023

David Pírek 30. 05. 2023

Dobrý den, děkujeme za podnět. Předali jsme jej pracovní skupině, která se zabývá problematikou dopravního značení a navrhuje úpravy v celém městě. Proces je však poněkud zdlouhavý. Děkujeme za pochopení. 

Ivana Hrušková 08. 06. 2023

David Pírek 27. 05. 2023

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. O problému v této oblasti již kolegové vědí, v tuto chvíli připravují ve spolupráci se SNMŠ řešení, v rámci kterého bude objekt opraven, aby bylo možné jej užívat dle plánu. Prosíme o strpení.

Děkujeme za pochopení. 

Ivana Hrušková 30. 05. 2023

Daniel Píšek 24. 05. 2023

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Kolegové z Odboru správy majetku již mají domluvenou opravu, ke které by mělo dojít během následujících 14 dnů. Děkujeme. 

Ivana Hrušková 06. 06. 2023

Lubor Blažek 23. 04. 2023

Vážený pane Blažku,

rekonstrukci krajské komunikace mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi, která je v dezolátním stavu, urguje město u kraje již od roku 2015. V březnu 2023 Šlapanice konečně obdržely od hejtmana JMK Jana Grolicha pozitivní vyjádření k zahájení příprav na její opravě, které přikládáme: 

"Vážená paní starostko,
dovoluji si navázat na naši komunikaci ve věci zahájení opravy silnice III/4171 v úseku mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi a silnice III/1527 Šlapanice – Ponětovice v roce 2023.
Rád bych Vás informoval, že Rada Jihomoravského kraje dne 22. února 2023 schválila Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2023 (dále jen Program výstavby), ve kterém akce III/4171 Bedřichovice – Šlapanice figuruje v zásobníku investičních akcí, přičemž zahájení projekční přípravy této akce je plánováno v roce 2024.

S pozdravem Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje"

Děkujeme za dotaz.

Ivana Hrušková 27. 04. 2023

Monika Sova 03. 04. 2023

Dobrý den,

dle informací z Odboru investic a správy majetku je poškozené pískoviště již odstraněno. Nové je objednáno a v brzké době bude nainstalováno. 

Děkujeme za dotaz.

Ivana Hrušková 27. 04. 2023

Aleš Vodička 01. 08. 2022

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Tento nedostatek byl již předán k řešení kompetentnímu úřadu, silnice je kraje. Poslední informaci máme od kolegů z minulého týdne, kdy byla přislíbena náprava dosypem.

S pozdravem
Ivana Hrušková

 

Aktualizováno 4. 8. 2022

Tak ještě trochu jinak - tentokrát je to v odpovědnosti Vodárenské akciové společnosti po havárii vody. Vodárenská se omlouvá, během dneška (4. 8.) ve spolupráci se Správou nemovitostí města Šlapanice zajistí označení propadu. Asfaltér má VAS objednaný, ale termín ještě není. Urgence opravy a také důsledného značení problému od nás zazněla. Děkuji za upozornění.

Mgr. Michaela Trněná, starostka města 

Ivana Hrušková 04. 08. 2022

Jaroslav Drábek 12. 12. 2021

Dobrý den, děkujeme! A. Mrázová

Anna Mrázová 13. 12. 2021