Šatlava

Jednou z akcí jubilejních 90. šlapanických slavností v roce 2022 bylo také dlouho připravované otevření Šatlavy v městském parku. Jedná se vlastně o zachovalou část původního sklepení zámku, vystavěného kolem roku 1750, dost možná ještě za jeho předchůdce Schwanenfeldského dvora.

Foto: Radka BeránkováTento svobodný dvůr, jinde také zvaný Horní dvůr, je písemně doložen už v roce 1562, kdy po smrti tehdejšího majitele Jana Pindule přešel koupí na nového majitele Šimona Klatovského z Tulešic. Roku 1677 ale dvůr do základů vyhořel a znovu jej nechal vystavět Jan Rzikowský z Dobešic. Název Schwanenfeldský se ujal až v roce 1691, kdy dvůr zdědila po předcích Marie Eufemie baronka Schwanenfeld, rozená Humpolecká, která jej po šesti letech postoupila svému synovi Janu Vítovi baronu Schwanenfeld. Během dalších bezmála padesáti let, než dvůr koupil Jindřich Kajetán Blümegen, se zde vystřídala téměř dvacítka majitelů či nájemců. Přestože ve sklepení neproběhl stavebně-historický průzkum a ať už bylo sklepení vybudováno pro zámek, nebo bylo jeho předchůdcem, je staré několik století a bylo by rozhodně škoda jej zasypat. V průběhu stavby byl projekt Domu v parku upraven a alespoň polovina původního sklepení tím byla zachována. Nyní je do něj vybudován nový přístup z hlavního parkového schodiště.

Název Šatlava je mírně zavádějící. Původní obecní šatlava se dodnes nachází pod bývalou obecní radnicí, dnes stejnojmennou restaurací, respektive pod sousedním domem, který je odedávna její součástí a v oné době v něm také žili obecní biřici. Pravidelně bývá přístupná veřejnosti 1x ročně v polovině května. V této šatlavě si odsouzenci odpykávali menší tresty nebo čekali na rozhodnutí soudu. Právo tržní, soudní i hrdelní měly Šlapanice od poloviny 16. století. Šatlava v parku je původně sklep, který sloužil zámku k uchovávání potravin a nápojů. Teprve ve 30. letech minulého století, když obec prodala budovu obecní radnice a starou šatlavu nemohla proto používat, byla v přední, dnes již zbořené části, vyzděna malá cihlová místnost, která měla sloužit ke zchlazení horkých hlav nebo opilých výtržníků. Tedy možná předchůdce záchytné stanice. Neměla však dlouhého trvání, protože v roce 1945 byl utvořen Sbor národní bezpečnosti, a tím zanikla i funkce obecních policajtů, kteří ve Šlapanicích působili od roku 1832, zatímco četnická stanice byla u nás zřízena teprve roku 1885.

Když se tedy město rozhodlo starý zámecký sklep zDne 12. srpna 2022 proběhlo první otevření Šatlavy v parku. Foto: Jan Šlancarachovat a pro veřejnost jej nazvat šatlavou, která zde byť krátce, ale přece jen působila, a uvažovalo se o jeho dalším využití, padl návrh zřídit zde malé lapidárium kamenných artefaktů dokladujících historii našeho města. Naleznete zde stavební prvky románského a gotického zdiva místního kostela, barokní prvky z ostění oken, dveří a schodiště zámku, barokní hlavici portálu scholasterní sýpky, kámen z pivovarského sklepa s vročením 1535 nebo hraniční kámen datovaný rokem 1846. Nechybí zde ani pamětní desky z bývalé dívčí školy z let 1873 a 1886 či pamětní deska z otevření rolnického cukrovaru z roku 1872. Některé artefakty ochotně zapůjčilo Muzeum Brněnska – Muzeum Šlapanice a Římskokatolická farnost Šlapanice. Jiné byly v majetku města nebo je věnovali autoři expozice. Šatlava v městském parku bude pravidelně otevřena v době Šlapanických slavností a při větších kulturně-společenských akcích konaných v městském parku. V budoucnu hodláme expozici obohatit o další kamenné prvky připomínající bohatou historii našeho města.

Zdroj: Šlapanický zpravodaj č. 5/2022, Josef Kopecký


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top