Sokolovna

sokolovna

Sokolovna je již více než 80 let pro Šlapanice významným společenským, kulturním a tělovýchovným střediskem. 15. května 1892 byla ve Šlapanicích založena tělovýchovná jednota Sokol, která již čtyři roky po svém vzniku pocítila nutnost vlastní tělocvičny, a proto bylo v roce 1896 zřízeno Družstvo pro výstavbu sokolského domu. To se zabývalo problémem cvičebních a spolkových prostorů, které byly doposud v místních hostincích a s rostoucím počtem členů Sokola, např. v roce 1910 to bylo již téměř 200, již nebyly dostačující.

Po 1. světové válce, když byla činnost Sokola obnovena, se začalo na jaře roku 1920 s přípravami stavby, o rok později byla již nová budova připravena k provozu a slavnostně otevřena 14. srpna 1921.

Rok poté věnoval vlastnoručně psanou darovací listinou jednotě šlapanický rodák, akademický malíř Alois Kalvoda velkorozměrný obraz s názvem Život lidský, který je dodnes ozdobou hlavního sálu. Toto umělecké dílo bylo tehdy pojištěno na částku 180 000 Kč.

V roce 1923 byly v přízemí zřízeny hostinské prostory a v roce 1929 byla přistavěna kuželna a upraveno okolí sokolovny. Protože starý kinosál umístěný v přízemí budovy již nestačil, bylo v roce 1937 podle návrhu Ing. arch. Müllera přistavěno nové kino. Sokolovna utrpěla nálety ve 2. světové válce, avšak do dvou let byla znovu opravena. Roku 1969 byla dokončena nová fasáda a přestavba hlavního vchodu. O dva roky později pak byla provedena nadstavba kina a byl zřízen samostatný vchod do tělocvičny. Dnes je celá budova majetkem Sokola, který ji má i ve správě. Nachází se téměř na konci Nádražní ulice, č. p. 706/87, po levé straně směrem od centra Šlapanic na Kobylnice. Je posazena více než metr pod úrovní ulice, z chodníku se k ní sestupuje po dvou schodištích.

Původní stavbě dominoval honosný vchod se čtyřmi sloupy, které současně podpíraly balkón. Její podoba se změnila po přistavění kina. Budova je jednopatrová, od země asi do jednoho metru obložena kameny, nad nimi je pak břízolitová omítka. Ve stěně přivrácené k ulici jsou původní tabulková okna.

V přízemí je malý sál a prostory restaurace, nad ní pak velký sál tělocvičny.

Venku sokolovnu obklopuje malý parčík s několika stromy a nedávno zřízeným dětským hřištěm. Přímo před hlavním vchodem je malé prostranství s vyvýšeným pódiem, kde se občas konají letní noci. Tento prostor je ale především využíván dětmi a také restaurací Sokolovna, jako venkovní posezení.

Stojíme-li před vchodem, nelze přehlédnout podlouhlou budovu vpravo a také vstup do dnes již nefungujícího kina. Podlouhlá budova sloužila dříve jako kuželna se dvěma kuželkářskými dráhami. Dnes je po opravě používána jako přístřešek s posezením. Při pohledu vzhůru nad vchod se naskytne pohled na kamenného sokola s roztaženými křídly, který zde jako symbol Sokola tuto stavbu hlídá. Je umístěn nad balkónem, ze kterého se při významných událostech vyvěšují vlajky.

Hlavní sál s pódiem je v současné době hojně využíván jako tělocvična pro různé sporty a cvičení, především v zimě. Slouží však i ke kulturním účelům, konají se zde různé plesy, koncerty a představení, např. šlapanických ochotníků. Malý sálek, jenž je součástí restaurace, se využívá k soukromým akcím a různým oslavám.

Více na www.sokec.cz a www.sokec-rest.cz.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top