Volby do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6. října 2018. MěÚ Šlapanice bude postupně na svých webových stránkách v sekci VOLBY zveřejňovat informace k volbám do zastupitelstev obcí.

Městský úřad Šlapanice, jakožto pověřený obecní úřad, projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory obecního úřadu (všechny obce správního obvodu Šlapanice vyjma města Modřice). Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Šlapanice a těchto dalších obcí budou přijímat a registrovat zaměstnanci registračního úřadu MěÚ Šlapanice), držitelé osvědčení o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb. Případné dotazy můžete směřovat na:
Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, kancelář tajemníka
Lenka Juchová, tel.: 533 304 250, kancelář tajemníka
Olga Zedníčková, tel.: 533 304 730, odbor správních činností

Registrační místo: MěÚ Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 3. poschodí, zasedací místnost č. 414

  • Losování čísel pro označení pořadí politických stran, politických hnutí, koalic politických stran a politických hnutí, nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů na hlasovacím lístku se uskuteční dne 22. srpna 2018 v 11.00 hodin na registračním místě. Losování se mohou zúčastnit zmocněnci volebních stran.
  • Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona) - do 5. září 2018 do 16.00 hodin.

 

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta [DOC 26 kB]

Vzor seznamu pro delegování členů do OVK [DOC 49 kB]

Informace k podávání a náležitostem KL [DOC 55.5 kB]

Harmonogram úkolů a lhůt [PDF 600.14 kB]

Informace pro volební strany [DOCX 16.28 kB]

Podané kandidátní listiny [DOCX 16.25 kB]

 

 

 

 


Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top