Rozcestník

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

Prezident republiky rozhodl dne 5.4.2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských část. Svým rozhodnutím, které je zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 81/2022, stanovil dny konání voleb na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Přehled termínů a lhůt pro komunální volby v roce 2022

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů města Šlapanice pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Šlapanice stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svým usnesením č. 13/17/ZM/2021  ze dne 15.12.2021, pro nadcházející volební období 2022 - 2026 počet zastupitelů na 17 členů zastupitelstva (bod č. 24. přílohy). 

Zápis ze zastupitelstva 15.12.2021

Informace o stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 byla zveřejněna na Úřední desce městského úřadu dne 16.12.2021.

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí

Informace jsou zveřejněny na internetové adrese Ministerstva vnitra ČR Informace o podmínkách kandidatury

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Registrační úřad zveřejnil dne 13.5.2022 počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2022.

Počty podpisů voličů na petici podporující kandidaturu volební strany

Seznam registračních úřadů pro volby do obecních zastupitelstev

Městský úřad Šlapanice zveřejnil dne 9.5.2022 na Úřední desce seznam registračních úřadů, které budou projednávat a registrovat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejicích do jeho územního obvodu.

Seznam registračních úřadů

Přihláška k členství v okrskové volební komisi

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je-li přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, a
a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Pro zájemce o členství v okrskové volební komisi, jež jmenuje v souladu s § 17 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, starostka města Šlapanice, zveřejňujeme vzor přihlášky k členství v okrskové volební komisi.

Přihláška k členství v okrskové volební komisi


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top