Pondělí, 23. červenec 2018. Svátek má Libor

Vyhlášky a nařízení

Velikost textu

Vyhlášky a nařízení 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 (PDF 124.93 kB)
o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 (PDF 133.41 kB)
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 (PDF 118.44 kB)
kterou se mění OZV č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 (PDF 204.71 kB)
kterou se vydává požární řád města Šlapanice

Nařízení města Šlapanice č. 5/2018 (PDF 73.32 kB)
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Šlapanice II.

Vyhlášky a nařízení 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 (PDF 122.52 kB)
kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Vyhlášky a nařízení 2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 (PDF 125.09 kB)
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí

Nařízení města Šlapanice č. 1/2016 (PDF 1.26 MB)
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 (PDF 130.22 kB)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 (PDF 346.25 kB)
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (PDF 262.54 kB)
o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Vyhlášky a nařízení 2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 (PDF 145.84 kB)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 (PDF 179.18 kB)
o regulaci hlučných činností ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 (PDF 118.22 kB) - ZRUŠENÁ
kterou se mění OZV č. 4/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

 

 

 

 

Vyhlášky a nařízení 2014

Nařízení města Šlapanice č. 1/2014 (PDF 752.78 kB) - ZRUŠENÉ
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (PDF 116.86 kB)
kterou se zrušuje OZV č. 4/2006 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

 

Vyhlášky a nařízení 2013

Nařízení č. 1/2013 (PDF 188.7 kB)
Tržní řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (PDF 128.98 kB)
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 (PDF 129.37 kB)
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 (PDF 128.6 kB)
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 (PDF 122.01 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě, ve znění OZV č. 2/2012

 

 

 

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (PDF 388.99 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (PDF 372.78 kB) - ZRUŠENA
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 (PDF 372.23 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 (PDF 862.42 kB) - ZRUŠENA
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 (PDF 174.2 kB)
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhlášky a nařízení 2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 (PDF 1.66 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Vyhlášky a nařízení 2009

Nařízení č. 1/2009 (PDF 787.84 kB) - ZRUŠENA
o stanovení časových limitů na zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě Šlapanice a místní části Bedřichovice a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 (PDF 558.79 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 (PDF 824 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 (PDF 374.9 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místním poplatku ze psů

Vyhlášky a nařízení 2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 (PDF 593.76 kB) - ZRUŠENA
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č, 2/2008 (PDF 595.31 kB) - ZRUŠENA
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě

Vyhlášky a nařízení 2007

Nařízení č. 1/2007 (PDF 129.58 kB)
o zrušení nařízení č. 1/2006, kterým se stanovuje řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 (PDF 0.93 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 (PDF 436.41 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místní částí Bedřichovice

Vyhlášky a nařízení 2006

Nařízení č. 1/2006 (PDF 860.88 kB) - ZRUŠENO
kterým se stanovuje řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 (PDF 198.84 kB)
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Šlapanice č. 7/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 (PDF 165.93 kB)
o zrušení obecní policie

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 (PDF 143.67 kB)
o zřízení městské policie

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 (PDF 195.49 kB)-ZRUŠENA
o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 (PDF 424.52 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místni části Bedřichovice

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 (PDF 147.07 kB)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2002 o řádu pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 (PDF 82.75 kB) - NEPLATNÁ
o závazných částech změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Šlapanice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1998 ze dne 8.1.1998 o závazných částech ÚPN SÚ Šlapanice, vyhláška č. 1/2002 ze dne 8.4.2002 ke změnám č. I a II a vyhláška č. 8/2004 ze dne 26.10.2004 ke změnám č. 4

Vyhlášky a nařízení 2005

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 (PDF 547.57 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 (PDF 234.81 kB)
kterou se ruší vyhláška o systému čištění komunikací a místních komunikací a ostatních ploch na území města ze dne 4. 12. 1991, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.1995 k obecně závazné vyhlášce o systému čištění komunikací, místních komunikací a ostatních ploch na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 (PDF 178.72 kB)
kterou se ruší řád tržiště ze dne 4.3.1993, ve znění dodatku č. 1 k řádu tržiště, účinného od 16.9.1995

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 (PDF 193.3 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 21/2000 města Šlapanice o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 (PDF 151.97 kB)
kterou se ruší požární řád města Šlapanice ze dne 2.4.1998

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 (PDF 2.19 MB) - ZRUŠENA
požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 (PDF 334.08 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 (PDF 215.81 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Šlapanice č. 6/2005, požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 9/2005 (PDF 537.82 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška o městské policii ze dne 3.4.1992

Obecně závazná vyhláška č. 10/2005 (PDF 151.31 kB)
kterou se ruší Vyhláška o pořádání veřejných produkcí ze dne 20.5.1996

Obecně závazná vyhláška č. 11/2005 (PDF 375.58 kB)
kterou se ruší Vyhláška o zavedení orientačních čísel domů ze dne 19.3.1997

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 (PDF 155.99 kB)
kterou se ruší Vyhláška č. 22/2000, o udržování čistoty a pořádku ve městě Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 13/2005 (PDF 471.75 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Šlapanice a místní části Bedřichovice

Obecně závazná vyhláška č. 14/2005 (PDF 267.45 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanic a místní části Bedřichovice, ve znění pozdějších změn

Vyhlášky a nařízení 2004

Nařízení č. 1/2004 (PDF 396.22 kB) - NEPLATNÉ
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Bučovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 (PDF 151.57 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 2/2001, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 (PDF 468.96 kB) - ZRUŠENA
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách ve Šlapanicích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 (PDF 1.27 MB) - ZRUŠENA
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území Města Šlapanice a místní části Bedřichovice (vyhláška o odpadech)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 (PDF 429.6 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 (PDF 482.29 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění Dodatku č. 1 k vyhlášce č. 3/2002 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 (PDF 138.99 kB)
kterou se ruší vyhláška č. 3/2001, o návštěvním řádu městského parku

Obecně závazná vyhláška č. 7/2004 (PDF 145.07 kB)
kterou ruší vyhláška č. 4/2001, o návštěvním řádu přírodní památky Andělka a Čertovka

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 (PDF 367.42 kB) - NEPLATNÁ
o závazných částech změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Šlapanice , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1998 ze dne 8.1.1998 o závazných částech ÚPN SÚ Šlapanice

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004 (PDF 250.52 kB)
kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Šlapanice č. 2/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách ve Šlapanicích

Obecně závazná vyhláška č. 10/2004 (PDF 286.25 kB) - ZRUŠENA
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanice a místní části Bedřichovice ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.12.2002 a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2003

Vyhlášky a nařízení 2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 (PDF 525.74 kB) - ZRUŠENA 
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 (PDF 695.15 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 (PDF 683.13 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 (PDF 801.89 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku ze psů

 

Archiv zrušených vyhlášek a nařízení z let 2000 až 2002 naleznete zde.

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 23.07.2018 000 10:35       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní