Zásady pro výstavbu

Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice

Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání dne 2. prosince 2020 schválilo dokument „Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice – Pravidla pro jednání s investory“, jehož cílem je nastavit pravidla pro jednání o podmínkách zajištění veřejné infrastruktury v  souvislosti s výstavbou záměru pro bydlení či nebytového záměru s budoucími investory (stavebníky) na území města. Město Šlapanice je povinno hájit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zájmy samosprávy a občanů a při svém rozhodování sledovat veřejný zájem.

Nová výstavba na území města s sebou nese značné nároky na rozšiřování nebo budování veřejné infrastruktury, dopravní, technické, občanské vybavenosti i veřejných prostranství. Je v zájmu města Šlapanice a je společenskou odpovědností investorů a stavebníků, aby se tito podíleli na nákladech na budování nebo rozšiřování veřejné infrastruktury v rozsahu, který odpovídá jimi realizovanému záměru. Dohodne-li se město s investorem na podmínkách zajištění veřejné infrastruktury v souvislosti s výstavbou záměru pro bydlení či nebytového záměru, uzavírají smluvní strany podle těchto zásad příslušnou smlouvu. Nedojde-li mezi městem a investorem k dohodě o poskytnutí finančního příspěvku a dohodě o vybudování veřejné infrastruktury, je věcí investora, jak bude dále dle svého uvážení, jakož i podle právních předpisů postupovat.

Tyto zásady mají napomoci tomu, aby postup města vůči investorům byl souladný se zákonem, předvídatelný a nediskriminační. Postup podle zásad je dobrovolný. Bez uzavření smlouvy o rozvoji území však nebude výstavba zpravidla v zájmu města Šlapanice. Investor, který hodlá na území města Šlapanice realizovat záměr, podá žádost o stanovisko města k záměru.

Žádost se podává v tištěné či elektronické podobě na podatelně Městského úřadu Šlapanice s dostatečným předstihem před podáním žádosti nebo jiného aktu, na jehož základě má být vydáno rozhodnutí podle stavebního zákona. Při jednání s investorem zastupuje město Šlapanice Odbor investic a rozvoje města. Pověřeným pracovníkem je Ing. Hana Strnadová.

Na svém 18. zasedání konaném dne 16. 3. 2022 schválilo Zastupitelstvo města aktualizované znění:  Zásady pro výstavbu na území města Šlapanice – Pravidla pro jednání s investory (PDF 2.1 MB).


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top