Přidělení čísla popisného

Název: MěÚ Šlapanice
Pracoviště: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Pracovník odboru: Soňa Šubrtová
Číslo kanceláře: 125
Tel.: 533 304 349
E-mail: subrtova@slapanice.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý pouze po telefonické domluvě
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek pouze po telefonické domluvě
Pátek přepážky pro veřejnost uzavřeny

 

Vyřízení:

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným a orientačním nebo evidenčním (§ 31 odst. 1 zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozd. předpisů a § 4 odst. 2 vyhl. 326/2000 Sb.). Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná, zpravidla v blízkosti vchodu, vstupu či vjezdu do budovy (čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným). Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník nemovitosti se dopustí přestupku tím, že neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu (§ 66 písm. d odst. 3a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů.

K přidělení čísla popisného/orientačního nebo evidenčního ve Šlapanicích a Bedřichovicích občan předkládá:

  • písemnou žádost (formulář lze vyplnit na místě)
  • geometrický plán s vyznačením stavby (originál)
  • pravomocné kolaudační rozhodnutí (s vyznačením nabytí právní moci)nebo vyjádření stavebního úřadu o existenci stavby nebo kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby
  • doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání

Poplatky:

Správní poplatky se vybírají podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, formou finanční úhrady přímo na pokladně MěÚ a to v těchto případech:

  • za vydání písemného potvrzení o přidělení čísla popisného 50,- Kč
  • za fyzický výdej čísla popisného na základě žádosti - dle aktuálních cen smaltovny (cca 600,- Kč) a čísla evidenčního 11,- Kč
  • vydání písemného dokladu o změně názvu nebo opravy názvu ulice je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů, od poplatku osvobozeno

 


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top