20. století 1989-2000

Počet obyvatel

Počet obyvatel: 6 215 k 1. 1. 1999; 6 345 k 1. 1. 2000, z toho místní část Bedřichovice 316.

Samospráva

1990 - 94: starosta Ing. O. Sedlák, místostarosta Ing. J. Umlášek, 30 členů zastupitelstva, 9 členů rady (Ing. I. Kouřil; J. Krčma; Ing. V. Sobotka, CSc.; H. Staňková; Ing. P. Švábenský; Ing. Z. Vlkojan; doc. MVDr. J. Zeman).
1994 - 98: starosta Ing. V. Hrabálek, místostarosta Mgr. L. Konečný, 21 členů zastupitelstva, 7 členů rady (E. Hloušek; Ing. V. Horák; Ing. I. Kouřil; A. Podrážková; Ing. V. Sobotka, CSc.).
1998 - 2002: starosta Ing. V. Horák, místostarosta Ing. V. Sobotka, CSc., 21 členů zastupitelstva, 7 členů rady (F. Král; J. Krčma; RNDr. Ing. S. Matýšek, CSc.; R. Staněk; J. Štěpánek).

Důležitá data

1993 - otevření Gymnázia na Riegrově ulici
1994 - budova zdravotního střediska na ulici Karla Čapka
1994 - rekonstrukce budovy městského úřadu
1996 - kabelová televize
1997 - zavedení orientačních čísel domů
1997 - kanalizační sběrač
1999 - rekonstrukce Masarykova náměstí
1999 - šlapanický informační TV kabelový kanál Šlapík
2000 - autobusová zastávka na Riegrově ulici

Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top