21. století

V současné době jsou Šlapanice pověřeným městem, jehož městský úřad vykonává pověřenou působnost pro 40 obcí severovýchodní až jihovýchodní části bývalého okresu Brno venkov. K datu 1. 1. 2009 bylo ve Šlapanicích přihlášeno 6 641 trvale žijících osob české národnosti, z toho 337 osob v místní části Bedřichovice. K uvedenému datu bylo ve Šlapanicích přihlášeno 111 trvale žijících cizinců, z toho 9 v Bedřichovicích. K 1. 1. 2022 bylo ve Šlapanicích vč. Bedřichovic přihlášeno k trvalému pobytu 7 640 osob a 181 cizinců s trvalým pobytem. 

Samospráva 2002-2006

Starosta: Ing. Jan Střechovský
Místostarosta: Ing. Jana Skácelová
Místostarosta: Mgr. Lubomír Konečný
21 členů Zastupitelstva města Šlapanice a 7 členů Rady města Šlapanice (mimo starosty a místostarostů: Ing. Pavel Herman, Mgr. Aleš Charvát, Jan Buchta a Miroslav Zelinka)

Samospráva 2006-2010

Starosta: Ing. arch. Jaroslav Klaška
1. místostarosta: Ing. Miroslav Mrkvica
Místostarosta: Pavel Horák
21 členů Zastupitelstva města Šlapanice a 7 členů Rady města Šlapanice (mimo starosty a místostarostů: Ing. Václav Hrabálek, Ing. Václav Horák, RNDr. Ing Stanislav Matýšek, CSc., Mgr. Petr Urík) pozn: Ing. Václava Hrabálka po jeho jmenování tajemníkem Městského úřadu Šlapanice vystřídal ve funkci radního Ing. Petr Horák

Významná data:

2001 - udělení Městského praporu
2002 - otevření Domu s pečovatelskou službou
2004 - otevření MěÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 2, Brno
2005 - zahájení výstavby oddílné kanalizace
2005 - odhalení pomníku francouzským lékařům z roku 1805
2006 - započato s výměnou plynovodu a přechod z nízkotlaku na středotlak
2007 - dokončena generální rekonstrukce smuteční obřadní síně
2007 - provedena nástavba MŠ Zahrádka
2007 - předána městu nová znělka od hudebníka Josefa Klíče
2007 - výstavba prvních dvou hal v průmyslové zóně
2008 - uspořádání prvního městského plesu
2008 - zahájení výstavby obytného souboru Brněnská pole
2008 - dokončena výstavba oddílné kanalizace
2008 - plynofikace místní části Bedřichovice
2008 - obhájení certifikace MěÚ na management kvality a bezpečnosti informace
2008 - zavedení nového ekonomického systému MSD NAV (Microsoft Dynamic Navision)
2010 - otevření nově zrekonstruovaného školního bazénu a tělocvičny ZŠ s využitím i pro veřejnost

 

Samospráva 2010-2014

Starosta: Ing. arch. Jaroslav Klaška
Místostarosta: RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Místostarosta: Pavel Horák
21 členů zastupitelstva města Šlapanice a 7 členů Rady města Šlapanice (mimo starosty a místostarostů Ing. Petr Horák, Ing. Ivo Kouřil, Marie Králová a Jan Zycháček).

Významná data:

2012 - otevření nové mateřské školy na Brněnských Polích
2012 - zahájen provoz seniorbusu
2014 - dokončena generální oprava hlavní budovy základní školy
2014 - dokončeno a upraveno okolí pomníku vojenských lékařů a nově upraveno nábřeží Říčky s fontánou pitné vody

 

Samospráva 2014-2018

Starostka: Mgr. Michaela Trněná
Místostarosta: Mgr. Michal Klaška
21 členů Zastupitelstva města Šlapanice a 7 členů Rady města Šlapanice (mimo starostky a místostarosty MVDr. Radek Růžička, Ing. Zdeněk Kadlc, Ing. Miroslav Staněk, Aleš Karásek a Jiří Kopeček).

Významná data:

2014 - zrušení postu druhého místostarosty
2015 - generální oprava KD Bedřichovice
2016 - zahájen provoz dětské skupiny Školička Sokolík 
2016 - vybudována druhá jídelna ZŠ
2017 - pokračování v rekonstrukci ZŠ - elektroinstalace, vzduchotechnika
2017 - přechod na bezdrátový městský rozhlas
2017 - Rada města Šlapanice snížena o 2 členy (pan Kadlc a pan Růžička odstoupili)
2017 - nákup areálu ICEC (bývalého cukrovaru)
2017 - zřízení WIFI sítě v budovách MěÚ a v Domě s pečovatelskou službou

 

Samospráva 2018-2022

Starostka: Mgr. Michaela Trněná
I. místostarosta: Mgr. Michal Klaška
Místostarosta: Jiří Kopeček
21 členů Zastupitelstva města Šlapanice a 5 členů Rady města Šlapanice (mimo starostky a místostarostů Mgr. Kateřina Migdauová a Ing. Gabriela Riegerová).

Významná data:

2018 - vykoupeny pozemky pro rozšíření hřbitova
2018 - modernizace železniční trati, otevření nové železniční zastávky "Šlapanice, zastávka" 
2019 - rekonstrukce ulice Zemědělská
2019 - zahájení výstavby nového školního pavilonu a sportovní haly ZŠ Šlapanice
2019 - nákup budovy sýpky
2020 - pandemie covidu, uzavření škol a distanční výuka
2020 - otevření nového školního pavilonu a sportovní haly ZŠ Šlapanice
2020 - otevření cyklostezky Šlapanice - Brno-Slatina a Šlapanice - Ponětovice - Kobylnice
2020 - rekonstrukce ulic Jungmannova a Lípová
2021 - pokračování pandemie covidu, opětovně zavedena distanční výuka
2021 - pomoc lidem na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených tornádem
2021 - otevřen Dům v parku, stěhování Městské knihovny do nového Domu v parku
2021 - rekonstrukce silnice Šlapanice - Brno-Slatina
2022 - pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, ubytování v budově Masarykovy univerzity, materiální a finanční sbírky
2022 - zakoupení budovy Masarykovy univerzity na Nádražní ulici
2022 - otevřena soukromá základní škola Arktur v budově bývalé hospodářské školy na Nádražní ulici

Samospráva 2022-2026

Starostka: Mgr. Michaela Trněná
I. místostarosta: MVDr. Radek Růžička
Místostarosta: Jiří Kopeček
17 členů Zastupitelstva města Šlapanice a 5 členů Rady města Šlapanice (mimo starostky a místostarostů Ing. Anežka Kinclová a Michal Velan).

Významná data:

2022 - instalovány elektronické úřední desky v podchodu na Masarykově náměstí a na Kulturním domě v Bedřichovicích


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top