Dočasné omezení provozu Městského úřadu Šlapanice

09. 10. 2020 /

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do 20. 11. 2020 stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. 

Omezení běžné úřední doby Městského úřadu Šlapanice se nevztahuje na veřejnost/klienty, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště městského úřadu (např. předvolání, rezervační systém).

V neodkladných záležitostech lze, po posouzení a telefonické domluvě s odpovědným pracovníkem městského úřadu, dohodnout schůzku na městském úřadě mimo přechodnou úřední dobu úřadu.  

V souvislosti s koronavirovou pandemií žádáme:

  • při návštěvě úřadu používejte roušku či jinou ochranu dýchacích cest
  • zvažte osobní návštěvu úřadu,využívejte písemné, telefonické a e-mailové komunikace (kontakty na městský úřad, kontakty na úředníky),
  • pro platby poplatků využívejte přednostně bezhotovostní operace na účet: 19-23122641/0100, vedený u Komerční banky. Pro řádné zaúčtování Vaší platby prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání variabilního symbolu prováděné platby.  
  • žádosti a podání zasílejte elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky města Šlapanice: 2xfbbgj, e-mailové zprávy na adresu: posta@slapanice.cz, případně písemně prostřednictvím České pošty
  • minimalizujte osobní kontakt se zaměstnanci úřadu, dodržujte hygienická opatření      

Kontakty na odpovědné pracovníky úřadu - Brno, Opuštěná:

Podatelna: 533 304 214

Odbor kanceláře tajemníka: 533 304 210

Odbor správních činností: 533 304 253 (vedoucí odboru), 533 304 261 (OP + cestovní doklady)

Odbor dopravy: 533 304 809 (vedoucí odboru), 533 304 423 (řidičské průkazy), 533 304 424 (evidence vozidel)

Odbor sociální: 533 304 601     

Odbor výstavby: 533 304 556

Odbor životního prostředí: 533 304 752

Obecní živnostenský úřad: 533 304 800, 533 304 810

Kontakty na odpovědné pracovníky - Šlapanice, Masarykovo náměstí:

Kancelář starostky, Bc. Zuzana Böhmová: 533 304 311  

Odbor investic a správy majetku, Ing. Eva Merclová: 533 304 360  

Odbor finanční, Ing. Jana Juchelková: 533 304 347  

Odbor správních činností, Dana Bartušková: 533 304 320  

Matrika, Lenka Tichá, DiS.: 533 304 325

 

Další informace k aktuálnímu stavu naleznete ve speciální sekci na webových stránkách města. 

Děkujeme za pochopení.