Kontakty na úředníky

Radek Andrlík
Vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel, technik vozidel
533 304 421 Odbor dopravy
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Jitka Andrýsková, DiS.
Vedoucí podatelny, asistentka tajemníka
533 304 200 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, Brno
dv. č.411
Petr Bajer
Technik - údržba ZS a správa budov
Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Miroslav Bartoň
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 481 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Dana Bartušková
Vedoucí oddělení
533 304 320 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
JUDr. Jiří Bělohoubek
Referent pro exekuce
533 304 251 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.238
Ing. Rostislav Beránek
Vedoucí odboru
533 304 750 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Radka Beránková
Referent pro komunikaci s veřejností, šéfredaktorka Šlapanického zpravodaje
533 304 328 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.M6 (za obřadní síní)
Lenka Bláhová
Referent – evidence obyvatel
533 304 260 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Zuzana Böhmová
Referent kanceláře starostky
533 304 311 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Milena Brzobohatá
Referent územního plánování
533 304 672 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.342
Olga Bučková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence řidičů
533 304 422 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Zdenka Búřilová-Podešvová, PhD.
Referent odboru výstavby
533 304 557 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Cupáková
Řidič - pracovník rozvozu obědů
721 444 520 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Lucie Čadílková
Finanční referent
533 304 344 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.129
Jana Černá
Administrativa
533 304 752 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Světlana Černohlávková
Referent – cestovní doklady
533 304 271 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Denisa Čmelová, DiS
Sociální pracovník
Odbor sociální
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Iveta Divácká
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka
725 996 967 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Soňa Dubová
Referent zemědělského půdního fondu
533 304 781 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.426
Ing. Bc. Jitka Dundáčková
Referent kanceláře starostky
533 304 391 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ilona Dvořáčková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence řidičů
533 304 423 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
RNDr. Barbora Dvořáčková
Administrativa
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Fraibergová
Mzdová účetní
533 304 212 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.132
Aneta Frecerová
Referent kanceláře starostky
533 304 367 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Bc. Veronika Freyová
Sociální pracovnice
533 304 647 Odbor sociální
Městský úřad Šlapanice,
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno-střed
dv. č.314
Andrea Gavelková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, technik vozidel
533 304 413 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petr Gejdoš
Správce
533 304 270 Odbor správy majetku
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Helena Hájková Hanáková
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 650 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Michal Hanzl
Údržba, referent – služby
533 304 363 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. arch. Soňa Hanzlová
Oddělení speciální stavební a silniční správní úřad, referent silničního správního úřadu
533 304 450 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.234
Dita Hédlová
Referent podatelny
533 304 214 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Renata Hejčová
referent stavebního úřadu
533 304 645 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.412
Ing. Michal Hladiš
referent pro právní agendu a přestupky
533 304 254 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.110
Jiří Horáček
Vedoucí oddělení správy objektu
720 953 012 Odbor správy majetku
Nádražní 58, 664 51 Šlapanice
Eva Horáčková
Referent
533 304 351 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.126
Bc. Igor Horák
Oddělení přestupků, referent přestupky (radary)
533 304 641 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Pavel Horák, DiS.
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence řidičů
533 304 420 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Ivana Hrušková
Infokanál Šlapanice, administrátor webových stránek a sociálních sítí
533 304 366 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.M10 (za obřadní síní)
Ing.arch. Hanuš Hudec
Referent územního plánování
533 304 501 Odbor výstavby
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.4/345
Mgr. Michal Charvát, DiS.
Oddělení sociálních věcí, sociální pracovník, kurátor pro dospělé
533 304 649 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Miroslava Chrápavá
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence vozidel
533 304 410 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser
Oddělení péče o děti, sociální pracovník
533 304 664 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.325
Mgr. Jitka Jaklová
Sociální pracovník
533 304 665 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.324
Ing. Naděžda Janíčková
Referent odboru výstavby
533 304 553 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Magdalena Jašková
Oddělení sociálních věcí, sociální pracovnice, koordinátor prorodinné politiky
533 304 640 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Ječmenová
Referent podatelny
533 304 315 Kancelář tajemníka
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Jan Jež
Referent zemědělského půdního fondu
533 304 771 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Klára Joglová
Referent
533 304 257 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.120,121
Lenka Juchová
Referent právní, administrativní
533 304 250 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Dagmar Kalábová
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 662 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Bohdana Kalová
Referent
533 304 558 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ivana Kirinovičová
Administrativa
533 304 556 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Martin Klail
Referent speciálního stavebního úřadu - dopravní stavby
533 304 815 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.234
Lubor Klemš
vedoucí odboru
533 304 810 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing.Bc. Eva Komárková
Referent
533 304 762 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.425
Josef Kopecký
Referent
533 304 322 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Martina Kopečná
Referent pro právní agendu, přestupky
533 304 254 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.110
Ing. arch. Karin Kovářová
Vedoucí odboru výstavby
533 304 550 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Magdaléna Kovářová
Referent ochrany přírody a krajiny
533 304 770 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ena Krákorová, DiS.
Sociální pracovník
Odbor sociální
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Králová
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka
720 968 340 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Petra Krátká
Referent evidence majetku, evidence hrobových míst
533 304 365 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. David Krček
Referent
533 304 502 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.417
Bc. Žaneta Kryštofová
Referent silničního správního úřadu
533 304 400 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.233
Bc. Radka Křižanová
Referent oddělení registrace
533 304 801 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Eva Kubešová
Referent odboru výstavby
533 304 554 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Hana Kučerová, DiS.
Oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 622 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.328
Darja Kudlová
Finanční referent
533 304 340 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.127
Ing. arch. Daniela Kudrová
Referent územního plánování
533 304 651 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Ludvík Kunz
Bezpečnostní ředitel, referent krizového řízení
533 304 220 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ivona Kupková
Referent matriky
533 304 325 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Adam Kutěj, MSc.
Oddělení péče o děti, sociální pracovník
533 304 661 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.326
Mgr. Jarmila Licková
Vedoucí odboru správních činností, matrikářka
533 304 253 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Josef Linhart
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 482 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.231
Ludvík Májek
Oddělení informačních technologií, informatik
533 304 231 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Jana Marková
referent odboru správních činností
533 304 261 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.120
Jaroslava Maršálková
Referent pro exekuce
533 304 402 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.238
Bc. Monika Marvanová
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 667 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.319
Michaela Mazálková
Oddělení kontrolní, referent
533 304 806 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Markéta Mrňová, DiS.
Oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 621 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing.Mgr. Jana Müllerová
Vedoucí odboru
533 304 360 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.01/110
Ing. Kamila Musilová
Referent lesního hospodářství
533 304 790 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petra Naimanová
Referent oddělení registrace
533 304 803 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Markéta Nakládalová, DiS.
Referent oddělení registrace
533 304 802 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Jiří Nečas
Oddělení péče o děti, sociální pracovník
533 304 666 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Leona Neubauerová, DiS.
Oddělení přestupků, referent přestupky
533 304 430 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Nimráčková
Pokladní
533 304 241 Odbor finanční
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Libor Nop
Referent správy nemovitostí
533 304 361 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Ondřej Nosek
Vedoucí oddělení informačních technologií
533 304 230 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Marcela Odehnalová
Finanční referent
533 304 397 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.126
Ing. Jiří Patočka
Technik údržby a správy majetku
533 304 378 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Alena Pechová
Sekretariát, referentka
533 304 601 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Kateřina Pelikánová
Referent evidence vozidel
533 304 424 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.přepážka č. 5
JUDr. Leoš Pimpara
Oddělení přestupků, zástupce vedoucího odboru, referent přestupky
533 304 440 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Jitka Pojezná
Referent – evidence obyvatel
533 304 324 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Dušan Postránecký
Referent pro pozemní komunikace
533 304 370 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Ivana Povolná
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 668 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
JUDr. Jana Prokopová
Referent pro smluvní vztahy
533 304 252 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.114
Ing. Jaroslav Prudík
Referent
533 304 760 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.425
Ing. Josef Pukowietz
Referent - odbor výstavby
533 304 555 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Veronika Rašovská
Investiční a projektový referent
533 304 333 Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.113
Jan Rauscher
Referent evidence řidičů a vozidel
533 304 412 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Zdeňka Reichová, DiS.
Referent školství
533 304 710 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Tereza Rösslerová
Referent užívání veřejného prostranství
533 304 341 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Lenka Rotreklová
Referent památkové péče
533 304 510 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Zuzana Rozmarová
Referent
533 304 342 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.128
Ing. Jiří Rufer
vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče
533 304 520 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.343
Bc. Michael Rýdl
Referent oddělení registrace
533 304 804 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Štěpánka Rychetská
Personalistka
533 304 211 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.132
Ing. Rudolf Setvák
Vedoucí kanceláře starostky
533 304 317 Oddělení kanceláře starostky
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.1/317
Ing. arch. Anna Severová
Referent územního plánování
533 304 521 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.344
Ing. Jitka Sikorová
Vedoucí oddělení
533 304 780 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.428
Ing. Martin Skácel
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 480 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.231
Ing. Magda Skalická
Referent informačního systému
533 304 233 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Eliška Slouková
Řidič - pracovník rozvozu obědů
Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Tereza Sosnovcová
Referent správy geografických dat
533 304 355 Odbor správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Zdeňka Sotonová
Referent ochrany ovzduší
533 304 763 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.428
Bc. Zuzana Sovová
Vedoucí oddělení sociálních služeb, sociální pracovnice
533 304 334 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Jarmila Staňková
Manažer IMS, pověřenec pro ochranu osobních údajů
533 304 221 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.235
Ing. Hana Strnadová
Vedoucí odboru
533 304 343 Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Soňa Střechovská
Vedoucí sociálního odboru
533 304 600 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Michal Svoboda
Referent pro přestupky
533 304 646 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.212
Bc. Dita Šalšová
referent na úseku školství
533 304 720 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.340
Ing. Přemysl Šaněk
Oddělení informačních technologií - referent informačního systému
533 304 232 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Ing. Pavel Škrla
Referent vodoprávního úřadu
533 304 761 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Radmila Šmédeková
Vedoucí oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 660 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Luděk Šmerda
Referent myslivosti a rybářství
533 304 791 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Štursová
Referent podatelny Brno
533 304 214 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.116
Soňa Šubrtová
Referent Czech POINT, ověřování
533 304 349 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Rajka Šumová
Referent odboru výstavby
533 304 552 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Pavel Tylšar
Vedoucí odboru, přestupky
533 304 809 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petra Vágnerová
Referent - občanské průkazy
533 304 261 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Petra Vágnerová, DiS.
Sociální pracovník
533 304 663 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.323
Mgr. Jiří Valíček
Referent vodoprávního úřadu, právník
533 304 751 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Radomír Válka
Právník odboru výstavby
533 304 460 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Andrea Valná
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka Šlapanice + Podolí
607 208 143 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, Brno
Nikol Varmužová, DiS.
Sociální pracovník
Odbor sociální
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Bc. Milan Vdoleček
Tajemník
533 304 100 Tajemník
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Lenka Vepřeková
Referent - cestovní doklady
533 304 272 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Irena Vičanová
Referent evidence řidičů a vozidel
Odbor dopravy
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Markéta Vlkojanová
Oddělení sociálních věcí, soc. pracovnice, ref. prevence kriminality, protidrogový koordinátor
533 304 644 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Eliška Vlková
Vedoucí finančního odboru
533 304 348 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.130
Bc. Gabriela Vogtová
Referent pro dotace
533 304 352 Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.304
Mgr. Pavel Vojáček
vedoucí kanceláře tajemníka
533 304 210 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, Brno
dv. č.131
Iveta Volejníková
ekonom, pohledávky
533 304 603 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Iva Vošterová
Investiční referent
Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Radek Vyhlídal
Kontrolní oddělení - referent
533 304 807 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Zita Vymětalíková
Referent pro právní agendu, přestupky
533 304 256 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.115
Bc. Dana Zajíčková, DiS.
Referent - občanské průkazy
Odbor správních činností
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Jana Zedníčková
Oddělení správní, referent pro administrativu a správu pohledávek
533 304 401 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Olga Zedníčková
Referent Czech POINT, ověřování
533 304 730 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Dana Zedníková
Vedoucí oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 623 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vladěna Zelinková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence vozidel
533 304 411 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Milada Zemanová
Referent odboru výstavby
533 304 551 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Jitka Zichová
Investiční referent
533 304 362 Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.116