Kontakty na úředníky

Radek Andrlík
Vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel, technik vozidel
533 304 421 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Jitka Andrýsková, DiS.
Vedoucí podatelny, asistentka tajemníka
533 304 200 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.411
Petr Bajer
Technik - údržba ZS a správa budov
Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Miroslav Bartoň
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 481 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Dana Bartušková
Vedoucí oddělení
533 304 320 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
JUDr. Jiří Bělohoubek
Referent pro exekuce
533 304 251 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.238
Ing. Rostislav Beránek
Vedoucí odboru
533 304 750 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Radka Beránková
Referent pro komunikaci s veřejností, šéfredaktorka Šlapanického zpravodaje
533 304 328 Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.M6 (za obřadní síní)
Lenka Bláhová
Referent – evidence obyvatel
533 304 260 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Zuzana Böhmová
Referent kanceláře starostky
533 304 311 Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Milena Brzobohatá
Referent územního plánování
533 304 672 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.342
Olga Bučková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence řidičů
533 304 422 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Nikol Bučková, DiS.
Oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 620 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.330
Ing. Zdenka Búřilová-Podešvová, PhD.
Referent odboru výstavby
533 304 557 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Cupáková
Řidič - pracovník rozvozu obědů
721444520 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Lucie Čadílková
Finanční referent
533 304 344 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.129
Jana Černá
Administrativa
533 304 752 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Světlana Černohlávková
Referent – cestovní doklady
533 304 271 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Iveta Divácká
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka
725 996 967 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Soňa Dubová
Referent zemědělského půdního fondu
533 304 781 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.426
Ing. Bc. Jitka Dundáčková
Referent kanceláře starostky
533 304 391 Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ilona Dvořáčková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence řidičů
533 304 423 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
RNDr. Barbora Dvořáčková
Administrativa
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Fraibergová
Mzdová účetní
533 304 212 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.132
Bc. Veronika Freyová
Sociální pracovnice
533 304 647 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.314
Andrea Gavelková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, technik vozidel
533 304 413 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petr Gejdoš
Správce
533 304 270 Odbor investic a správy majetku
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Helena Hájková Hanáková
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 650 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Michal Hanzl
Údržba, referent – služby
533 304 363 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. arch. Soňa Hanzlová
Oddělení speciální stavební a silniční správní úřad, referent silničního správního úřadu
533 304 450 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.234
Dita Hédlová
Referent podatelny
533 304 214 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Renata Hejčová
referent stavebního úřadu
533 304 645 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.412
Ing. Michal Hladiš
referent pro právní agendu a přestupky
533 304 254 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.110
Jiří Horáček
Vedoucí oddělení správy objektu
720 953 012 Odbor investic a správy majetku
Nádražní 58, 664 51 Šlapanice
Eva Horáčková
Referent
533 304 351 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.126
Bc. Igor Horák
Oddělení přestupků, referent přestupky (radary)
533 304 641 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Ivana Hrušková
Infokanál Šlapanice, administrátor webových stránek a sociálních sítí
533 304 366 Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.M10 (za obřadní síní)
Mgr. Michal Charvát, DiS.
Oddělení sociálních věcí, sociální pracovník, kurátor pro dospělé
533 304 649 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Miroslava Chrápavá
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence vozidel
533 304 410 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser
Oddělení péče o děti, sociální pracovník
533 304 664 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.325
Mgr. Jitka Jaklová
Sociální pracovník
533 304 665 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.324
Ing. Naděžda Janíčková
Referent odboru výstavby
533 304 553 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Magdalena Jašková
Oddělení sociálních věcí, sociální pracovnice, koordinátor prorodinné politiky
533 304 640 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Ječmenová
Referent podatelny
533 304 315 Kancelář tajemníka
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Jan Jež
Referent zemědělského půdního fondu
533 304 771 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Klára Joglová
Referent
533 304 257 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.120,121
Ing. Jana Juchelková
Finanční referent
724 049 393 Odbor finanční
Lidická 316/28, 664 51 Šlapanice
dv. č.14
Lenka Juchová
Referent právní, administrativní
533 304 250 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Dagmar Kalábová
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 662 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Bohdana Kalová
Referent
533 304 558 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ivana Kirinovičová
Administrativa
533 304 556 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Martin Klail
Referent speciálního stavebního úřadu - dopravní stavby
533 304 815 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.234
Lubor Klemš
vedoucí odboru
533 304 810 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing.Bc. Eva Komárková
Referent
533 304 762 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.425
Josef Kopecký
Referent komunikace s veřejností
533 304 322 Kancelář starosty
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Martina Kopečná
Referent pro právní agendu, přestupky
533 304 254 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.110
Ing. arch. Karin Kovářová
Vedoucí odboru výstavby
533 304 550 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Magdaléna Kovářová
Referent ochrany přírody a krajiny
533 304 770 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Hana Králová
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka
720 968 340 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Petra Krátká
Referent evidence majetku, evidence hrobových míst
533 304 365 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. David Krček
Referent
533 304 502 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.417
Nikola Krejčiříková, DiS.
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 669 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Žaneta Kryštofová
Referent silničního správního úřadu
533 304 400 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.233
Bc. Radka Křižanová
Referent oddělení registrace
533 304 801 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Eva Kubešová
Referent odboru výstavby
533 304 554 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Hana Kučerová, DiS.
Oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 622 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.328
Darja Kudlová
Finanční referent
533 304 340 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.127
Ing. arch. Daniela Kudrová
Referent územního plánování
533 304 651 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Ludvík Kunz
Bezpečnostní ředitel, referent krizového řízení
533 304 220 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ivona Kupková
Referent matriky
533 304 325 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Jaroslav Leplt
Vedoucí oddělení investic
533 304 399 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Jarmila Licková
Vedoucí odboru správních činností, matrikářka
533 304 253 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Josef Linhart
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 482 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.231
Ludvík Májek
Oddělení informačních technologií, informatik
533 304 231 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Jana Marková
referent odboru správních činností
533 304 261 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.120
Jaroslava Maršálková
Referent pro exekuce
533 304 402 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.238
Bc. Monika Marvanová
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 667 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.319
Michaela Mazálková
Oddělení kontrolní, referent
533 304 806 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Eva Merclová
vedoucí odboru investic a správy majetku
533 304 360 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.110
Bc. Markéta Mrňová, DiS.
Oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 621 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Kamila Musilová
Referent lesního hospodářství
533 304 790 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petra Naimanová
Referent oddělení registrace
533 304 803 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Markéta Nakládalová, DiS.
Referent oddělení registrace
533 304 802 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Jiří Nečas
Oddělení péče o děti, sociální pracovník
533 304 666 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Leona Neubauerová, DiS.
Oddělení přestupků, referent přestupky
533 304 430 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Nimráčková
Pokladní
533 304 241 Odbor finanční
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Libor Nop
Investiční referent
533 304 361 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Ondřej Nosek
Vedoucí oddělení informačních technologií
533 304 230 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Marcela Odehnalová
Finanční referent
533 304 397 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.126
Ing. Jiří Patočka
Technik údržby a správy majetku
533 304 378 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Alena Pechová
Sekretariát, referentka
533 304 601 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Kateřina Pelikánová
Referent evidence vozidel
533 304 424 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.přepážka č. 5
JUDr. Leoš Pimpara
Oddělení přestupků, zástupce vedoucího odboru, referent přestupky
533 304 440 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Jitka Pojezná
Referent – evidence obyvatel
533 304 324 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Dušan Postránecký
Referent pro pozemní komunikace
533 304 370 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Ivana Povolná
Oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 668 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
JUDr. Jana Prokopová
Referent pro smluvní vztahy
533 304 252 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.114
Ing. Jaroslav Prudík
Referent
533 304 760 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.425
Ing. Josef Pukowietz
Referent - odbor výstavby
533 304 555 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Veronika Rašovská
Investiční a projektový referent
533 304 333 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.113
Jan Rauscher
Referent evidence řidičů a vozidel
533 304 412 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Zdeňka Reichová, DiS.
Referent školství
533 304 710 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Tereza Rösslerová
Referent užívání veřejného prostranství
533 304 341 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Lenka Rotreklová
Referent památkové péče
533 304 510 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Zuzana Rozmarová
Referent
533 304 342 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.128
Ing. Jiří Rufer
vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče
533 304 520 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.343
Bc. Michael Rýdl
Referent oddělení registrace
533 304 804 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Štěpánka Rychetská
Personalistka
533 304 211 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.132
Ing. arch. Anna Severová
Referent územního plánování
533 304 521 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.344
Ing. Jitka Sikorová
Vedoucí oddělení
533 304 780 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.428
Ing. Martin Skácel
Oddělení správní, zkušební komisař
533 304 480 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.231
Ing. Magda Skalická
Referent informačního systému
533 304 233 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Bc. Denisa Slavíková
Referent pro právní agendu, přestupky
533 304 255 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.113
Mgr. Tereza Sosnovcová
Referent správy geografických dat
533 304 355 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Zdeňka Sotonová
Referent ochrany ovzduší
533 304 763 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.428
Bc. Zuzana Sovová
Vedoucí oddělení sociálních služeb, sociální pracovnice
533 304 334 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Jarmila Staňková
Manažer IMS, pověřenec pro ochranu osobních údajů
533 304 221 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.235
Ing. Hana Strnadová
Investiční a projektový referent
533 304 343 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Soňa Střechovská
Vedoucí sociálního odboru
533 304 600 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Michal Svoboda
Referent pro přestupky
533 304 646 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.212
Ing. Petra Svobodová
Referent speciálního stavebního úřadu
533 304 642 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.233
Bc. Kristýna Svobodová
Sociální pracovník
533 304 661 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Dita Šalšová
referent na úseku školství
533 304 720 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.340
Ing. Přemysl Šaněk
Oddělení informačních technologií - referent informačního systému
533 304 232 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.128
Ing. Pavel Škrla
Referent vodoprávního úřadu
533 304 761 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Radmila Šmédeková
Vedoucí oddělení péče o děti, sociální pracovnice
533 304 660 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Luděk Šmerda
Referent myslivosti a rybářství
533 304 791 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Alena Štursová
Referent podatelny Brno
533 304 214 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.116
Soňa Šubrtová
Referent Czech POINT, ověřování
533 304 349 Odbor správních činností
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Rajka Šumová
Referent odboru výstavby
533 304 552 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Pavel Tylšar
Vedoucí odboru, přestupky
533 304 809 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Petra Vágnerová
Referent - občanské průkazy
533 304 261 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Bc. Petra Vágnerová, DiS.
Sociální pracovník
533 304 663 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.323
Mgr. Jiří Valíček
Referent vodoprávního úřadu, právník
533 304 751 Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Radomír Válka
Právník odboru výstavby
533 304 460 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Hana Válková
Investiční referent
533 304 330 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.116
Andrea Valná
Oddělení sociálních služeb, pečovatelka Šlapanice + Podolí
607 208143 Odbor sociální
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. Bc. Milan Vdoleček
Tajemník
533 304 100 Tajemník
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Lenka Vepřeková
Referent - cestovní doklady
533 304 272 Odbor správních činností
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Markéta Vlkojanová
Oddělení sociálních věcí, soc. pracovnice, ref. prevence kriminality, protidrogový koordinátor
533 304 644 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Eliška Vlková
Vedoucí finančního odboru
533 304 348 Odbor finanční
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.130
Bc. Gabriela Vogtová
Referent pro dotace
533 304 352 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.304
Mgr. Pavel Vojáček
vedoucí kanceláře tajemníka
533 304 210 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.131
Iveta Volejníková
ekonom, pohledávky
533 304 603 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Radek Vyhlídal
Kontrolní oddělení - referent
533 304 807 Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Zita Vymětalíková
Referent pro právní agendu, přestupky
533 304 256 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.115
Jana Zedníčková
Oddělení správní, referent pro administrativu a správu pohledávek
533 304 401 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Olga Zedníčková
Referent Czech POINT, ověřování
533 304 730 Kancelář tajemníka
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Mgr. Dana Zedníková
Vedoucí oddělení sociální prevence, kurátorka pro mládež
533 304 623 Odbor sociální
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Vladěna Zelinková
Oddělení evidence řidičů a vozidel, referent evidence vozidel
533 304 411 Odbor dopravy
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Milada Zemanová
Referent odboru výstavby
533 304 551 Odbor výstavby
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Jitka Zichová
Investiční referent
533 304 362 Odbor investic a správy majetku
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
dv. č.116