Hospodářská škola

hospodářská škola

Budova se nachází na Nádražní ulici, č. p. 465/58. Byla postavena pro nově vzniklou Hospodářskou školu ve Šlapanicích. O založení školy a postavení školní budovy se zasloužili členové Okresního hospodářského spolku brněnského: JUDr. Josef Koudela, advokát a poslanec Zemského sněmu v Brně, P. Antonín Páral, děkan a konsistorní rada v Ořechově u Brna, Josef Konečný, zemský poslanec a starosta v Troubsku, a Václav Zeman, zemský poslanec a starosta Šlapanic. Pozemek darovala obec Šlapanice.

Počátkem roku 1899 se začalo se stavbou, kterou podle plánu Ing. Dvorzaka prováděl šlapanický stavitel Antonín Milar. Dne 5. listopadu 1899 byla budova slavnostně vysvěcena konzistorním radou a farářem P. Antonínem Páralem a odevzdána svému účelu. Náklady na stavbu si vyžádaly 18 641 zlatých, přičemž na příspěvcích a darech se vybralo 13 015 zlatých a zbývající dluh 5 626 zlatých byl splacen za přispění obcí brněnského okresu do počátku roku 1902. Škola měla v přízemí ředitelnu a dvě učebny, ve sklepě dílnu a kuchyň. V roce 1912 byla vybavena elektrickým osvětlením a kolem školy byl vybudován dlážděný chodník.

Za druhé světové války byla budova poškozena jen nepatrně. Chvíli se používala jako lazaret pro ruskou armádu. V roce 1952 byla výuka zastavena a budova začala chátrat. Znovu vyučovat se začalo v roce 1958.

Začátkem 60. let došlo ke generální opravě budovy. Byla opravena fasáda a vyměněna okna. Ze sklepních prostor byla upravena kulturní místnost, školní kuchyně, jídelna a sklad potravin a v 1. patře z bývalého ředitelského bytu zřízena ředitelna, sborovna, účtárna a jedna třída. V roce 1962 se započalo s adaptací půdního prostoru na tři ložnice, kabinet a sklad lůžkovin. V témže roce byly zahájeny práce na zřízení průchodu ulic Štefánikova–Nádražní.

Zemědělská škola byla zrušena v roce 1976 a budovu začal využívat Krajský pedagogický ústav v Brně jako vzdělávací středisko.

Začátkem 90. let proběhla další oprava fasády staré budovy, takže se zaskvěla ve své staronové kráse. Během 90. let bylo vybudováno před budovou parkoviště.

Dnes je celý areál ve správě Masarykovy univerzity v Brně a slouží jako Centrum pro další vzdělávání učitelů. Konají se zde různé konference, semináře, školení, jazykové a jiné vzdělávací kurzy.

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2001 a stála 22 miliónů korun. Zahrnovala vybudování veškerých vnitřních rozvodů, zpevnění podlah a stropů, kompletní výměnu krovů a střechy včetně zateplení. K dispozici je několik učeben a kluboven různé velikosti a uspořádání. V suterénu budovy je jídelna a kuchyně vybavená moderní technologií.

Více na www.skm.muni.cz/slapanice.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Starostův přespolní běh
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top