Rozcestník

Kameny zmizelých

Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Autorem myšlenky je Gunter Demnig, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pamětní kameny mají do měděné destičky vyryté jméno a životní data oběti. Z myšlenky se stal projekt, do něhož se v České republice zapojila Česká unie židovské mládeže, jejíž členové zvolili české pojmenování „Kameny zmizelých“ namísto německého „Stolpersteine“.
 
Ve Šlapanicích se o položení prvních 4 kamenů přičinili student šlapanického gymnázia Jan Mikulka, paní profesorka Michaela Bičanová a kronikář města Josef Kopecký. Jak píše Jan Mikulka ve Šlapanickém zpravodaji č. 3/2021, vůbec první místní obětí 2. světové války byl Ambrož Richter – slévač a organizátor sbírek na podporu rodin v době války. Pracovitý, štědrý člověk, který vychoval 11 dětí. Učitel Oldřich Štěrba, zapálený skaut, bohužel také  nechybí ve výčtu obětí války. Za svou odbojovou činnost v rámci organizace Obrana národa byl bez milosti popraven v Kounicových kolejích. Strážmistr Rudolf Merhout, muž, který  nahlašoval podhodnocené údaje o povinných dodávkách masa do Říše, se pro svou sousedskou solidaritu na anonymní udání ocitl v polské Osvětimi. Čtvrtou, ale zdaleka ne poslední obětí byl dlouholetý šlapanický starosta, kronikář, sokol a řídící učitel Theodor Slouka. Za svou angažovanost v Obraně národa byl internován v káznici v německém Saint-Bayreuthu, kde na následky nezdravého prostředí a podvýživy zemřel. Ve Šlapanicích bylo 27 obětí káznic, koncentračních táborů či rasové perzekuce, kameny tak byly v první vlně položeny čtyřem z nich.
Zleva Šterba, Richter, Merhout, Slouka
Zleva: Oldřich Šterba, Ambrož Richter, Rudolf Merhout, Theodor Slouka
 
Malý pietní akt spojený s uložením kamenů proběhl ve středu 16. června 2021. Zúčastnilo se ho zhruba 35 osob, mezi nimiž nechyběli radní města Šlapanice, paní ředitelka Mgr. Gabriela Kokešová, Mgr. Michaela Bičanová a několik studentů místního gymnázia. Z pozůstalých obětí se zúčastnil syn oběti 93letý Rudolf Merhout, manželka syna MUDr. Štěrby a pan ředitel MUDr. Štěrba, dále několik vnuků, pravnuků a prapravnuků Ambrože Richtera, vnučka Theodora Slouky s rodinou a prasynovec. 
 
Kameny zmizelých jsou položeny v chodnících u nemovitostí na těchto adresách:

 Zastavte se a připomeňte si je s námi. Čest jejich památce. 


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top