Městský úřad

MU

První doložená zpráva o této budově je z roku 1605, nacházející se v purkrechtní knize, tj. knize práva městského. Je zde zápis o koupi domu č. p. 100 Petrem Pekařem od Pavla Čapatého, který se zde usadil před rokem 1590. Dalšími majiteli byli např. rytíř Hendrych Hoslauer z Hoslau, jehož potomkům Bilským a Odkolkům patřil dům přes osmdesát let, dále zemský advokát Eustach Johan Beker či brněnský zlatník Jan Antonín Khar. Různí majitelé se střídají až do roku 1735, kdy dům kupuje František Antonín hrabě Contessi. V druhé polovině 18. století na statku pobývá rodina Slatkých. Dalším významným majitelem je správní ředitel šlapanického Rolnického akciového cukrovaru a c. k. poštovní expedient pan Alois Tauschinský, který dům kupuje 14. 3. 1867. Rodině Tauschinských a jejich potomkům Pollachovým majetek patřil až do roku 1945, kdy byl prohlášen za německý konfiskát a přešel pod správu MNV.

Mnoho let sloužila budova jako obytný dům. Koncem 18. století se zde otevírá hostinec U Černého orla, v roce 1869 zde pan Tauschinský vybudoval poštovní úřad. Od roku 1906 zde měl ordinaci obvodní lékař dr. Pollach. V roce 1945 se stala sídlem MNV, o rok později byla ve dvoře zřízena prádelna, sídlila zde obecní knihovna a vlastivědné muzeum (to zde bylo již v roce 1934). Bývala zde služebna SNB a znovu poštovní úřad. V roce 1962 vznikla obřadní síň a z bývalé stodoly byla vybudována požární zbrojnice. Dnes je budova sídlem městského úřadu a pošty.

Na místě dnešního MěÚ stávalo původně selské stavení, které se později změnilo na měšťanský pseudorenesanční dvoupodlažní dům. V roce 1994 prošla budova rekonstrukcí, půdní prostory byly přestavěny na další podlaží a bylo dostavěno boční křídlo. Byla opravena čelní fasáda a přibyl prosklený vchod a obrazovka s informačním kanálem.

Více na www.slapanice.cz.


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top