Portál občana

Portál občana poskytuje občanům možnost elektronicky řešit konkrétní životní situace a poskytuje přehled o stavu jejich vyřízení. Zobrazí aktuální přehled závazků občana vůči městu a prostřednictvím platební brány umožní úhradu těchto závazků. Veškeré informace poskytované Portálem občana však závisí na způsobu přístupu k této aplikaci.

Služby, které portál poskytuje

  • Veřejná část obsahuje seznam životních situací rozdělených do logických skupin včetně odkazů na požadované formuláře a na popis jednotlivých situací. Vyplněné formuláře může občan doručit na úřad osobně, poštou nebo elektronicky - využitím nabídky ePodání. Prostřednictvím platební brány je umožněno uživateli uhradit své závazky i bez předchozí registrace.
  • V neveřejné části získá občan navíc přístup k dalším službám založeným na registraci v systému a tím jednoznačné identifikaci uživatele. Na základě registrovaného přístupu se občanovi nabízí další online formuláře s automaticky předvyplněnými údaji o přihlášené osobě a s možností sledovat aktuální stav vyřízení těchto podání. Zpřístupní se mu Osobní účet poskytující informace o závazcích včetně informace, zda již byly uhrazeny. Úhradu závazků je možné provést prostřednictvím Platebního portálu. 

Kde Portál občana najdete?

Na Portál občana můžete přistoupit buď z webových stránek města nebo přímo na adrese https://portal.slapanice.cz.

Jak se můžete zaregistrovat?

Registrace do Portálu občana není nijak složitá. Můžete ji provést využitím eIdentity (např. eObčanky, bankovní identity apod.). Podrobné informace o jednotlivých postupech registrace naleznete přímo v Portálu občana (menu O portále).

Přejít na Portál občana


Projekty města Šlapanice
Městská knihovna Šlapanice
Senioři
Zdravé město
Odpady a svozy
Munipolis
Utility report

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top