Rozcestník

Objednání na úřad

Objednejte se online přes internet a vyřiďte si své záležitosti bez zbytečného čekání. Vyvolávací rezervační systém je od 14. dubna 2021 rozšířen o Odbor správních činností, pracoviště Šlapanice a Obecní živnostenský úřad, pracoviště Brno. Upozorňujeme, že systém je do konce dubna 2021 v testovacím provozu. 

Zvolte prosím termín, na který se chcete objednat nebo zrušit již domluvenou schůzku.

Objednávat se v současné době lze na týden dopředu, přičemž objednávkový systém na následující týden je spouštěn v průběhu čtvrtečního dne.

Zrušit schůzku lze nejpozději den před schůzkou pomocí kódu, který Vám bude přidělen po vyplnění objednávky.

 

Odbor dopravy Odbor správních činností Obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy

pracoviště: Opuštěná 9/2, Brno

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Jedno objednání činnosti je určeno pouze pro jedno vozidlo.

Objednávat se lze na činnosti:

 • Evidence vozidel  ( Provádí zejména: registrace nového vozidla-netýká se vozidel bez technického průkazu například s EU prohlášení o shodě; změny vlastníka/provozovatele; vývoz do zahraničí; změn údajů jako jsou jméno, příjmení, adresa, barva vozidla, prodloužení STK u motocyklů, převod vozidla z RČ na IČO a opačně; vyřazení vozidla z provozu – dříve dočasné vyřazení, zápis umístění a účelu využití vyřazeného vozidla, ukončení vyřazení z provozu, odcizení vozidla; ztráta, odcizení, poškození registračních značek a registračních dokladů; objednání a výdej registračních značek a podobně) 
 •  Technické změny, dovozy a stavby vozidel + Zápis zániku vozidla-dříve trvalé vyřazení  (týká se především registrace dovezeného vozidla ze zahraničí, registrace nového vozidla bez technického průkazu například s EU prohlášení o shodě; zápisu LPG, tažného zařízení, alternativních kol; obnovy VIN vozidla z důvodu poškození, či koroze a podobně) 
 • Digitální tachografy,
 • Řidičské průkazy-pouze příjem žádostí

U řidičských průkazu je online objednání určeno pouze pro příjem žádostí. Můžete se však k vyzvednutí řidičského průkazu objednat na přesný čas telefonicky: 533 304 425 nebo e-mailem: rauscher@slapanice.cz.

Řidičské průkazy je možné vyzvednout:

 • Pondělí: 8 - 17 hod.
 • Úterý:    8 - 13 hod. 
 • Středa:  8 - 17 hod.
 • Čtvrtek: 8 - 12 hod.

Žádáme klienty, kteří si přišli vyzvednout řidičský průkaz, aby nepoužívali vyvolávací zařízení na chodbě, ale přímo vstupovali na chodbu před dveře č. 217, které se nacházejí za skleněnými dveřmi, od schodišť vlevo. K výdeji řidičských průkazů (do dveří č. 217) vstupujte pouze na vyzvání příslušného pracovníka odboru dopravy.

Odbor správních činností

pracoviště Brno: Opuštěná 9/2, Brno

pracoviště Šlapanice: Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Jedno objednání činnosti je určeno pouze pro 1 osobu (i dítě).

Na pracovišti Brno se lze objednávat na činnosti:

 • Příjem žádostí o občanský průkaz (OP)
 • Výdej OP
 • Příjem žádostí o cestovní pas (CP)
 • Výdej CP

Na pracovišti Šlapanice se lze objednávat na činnosti:

 • Evidenci obyvatel
 • Matriku
 • Příjem žádostí o občanský průkaz (OP)
 • Příjem žádostí o cestovní pas (CP)
 • Výdej hotových dokladů

Obecní živnostenský úřad

pracoviště: Opuštěná 9/2, Brno

 

Online objednání  Aktuální stav na přepážkách

 

Informace k objednání

Každé podání musí mít své pořadové číslo.

Objednávat se lze na činnosti:

 • Nové živnosti/koncese
 • Přerušení/pokračování
 • Změny v provozovnách
 • Změny v živnostenském rejstříku
 • Zrušení živnosti
 • Zemědělští podnikatelé

Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

 

Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top